top of page

ÜNİVERSİTELERDE GÖREV YAPAN KORUMA GÜVENLİK MEMURLARININ SORUN VE TALEPLERİ İÇİN ANKARA’DA ÇALIŞTAY DÜZENLİYORUZ

        Üniversitelerde son 2 yılda yaklaşık 5000 Koruma ve Güvenlik Memuru çalışma arkadaşımız göreve başlamıştır. Bu kapsamda Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin sorunlarının çözüme ulaşması, sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için Koruma ve Güvenlik Memurları komisyonu kurulmuş ve bir genel başkan yardımcımız bu konuda direk çalışmalar yürütmektedir.

 

         Bu kapsamda Nisan ayı içerisinde Koruma ve Güvelik Memurları çalışma arkadaşlarımızı bir araya getirecek bir Koruma Güvenlik Memurları Çalıştayını Ankara’da gerçekleştiriyoruz.

     

           Öncelikli sorunlardan biri olan 7. Toplu Sözleşmenin 30. maddesinde "Koruma ve Güvenlik Memuru kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları  ek  ödeme  oranına  8 puan (mezkur Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile 10 puan) ilave edilir. Bunlardan silahlı olarak görev yapanların ek ödeme oranlarına ayrıca 5 puan ilave edilir." hükmü yer almıştır. Fakat Malumsen’in burada Sözleşmeli personele yer vermemesi ve 1 Nolu cetvel söylemi nedeniyle bir çok çalışma arkadaşımız şuan bu ilave ek ödemeyi alamamaktadırlar. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bu yanlışın acilen çözülmesi bu ayrımcılığın kaldırılmasını talep ettik. Bu konuda adım atılmaması durumunda emsal davamızı açarak hukuksal ve eylemsel mücadelemizi başlatacağız. 

DİĞER TALEPLERİMİZ;

 

  • Güvenlik görevlerini yürüten kamu personeline (Polis, İnfaz Koruma Memuru vb.) uygulanan Yıpranma Payı Koruma Güvenlik Memurlarına da verilmelidir.

  • 5188 sayılı görev yapan personel için Tek tip kıyafet politikasıyla tüm güvenlik görevlileri için aynı kıyafet uygulamasına geçilmiştir. Koruma ve Güvenlik Memuru Unvanlı personelde “Özel Güvenlik Görevlisi” yazılı kıyafet ile çalışması Koruma ve Güvenlik Memurları için olumsuz bir durum oluşturmaktadır. Bu durum tekrar düzeltilerek Üniformalarına “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” yazan kıyafetler giyilmelidir. Koruma ve Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik değildir. Devletin Memurudur.

  • Koruma ve Güvenlik Mesleği bedenle yapılabilen bir meslektir. Bu yüzden 45 yaşını dolduran personelin isteği halinde masa başı görevlere geçmesi için unvan değişikliği, görevde yükselme gibi imkanlardan faydalandırılması sağlanmalıdır. Sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamayacağını Doktor raporu ile kanıtlayan Koruma ve Güvenlik Memuru personeli GİH sınıfında kendi Unvan veya pozisyonuna uygun göreve, Kurumlarınca atanmalıdır. Bu husus Yönetmelikle güvence altına alınmalı Kurumların inisiyatifine bırakılmamalıdır.

  • Üniversitelerde, 4D’li Sürekli İşçi personeline Amir kademesi veya Sorumlu Unvanı vererek Koruma Güvenlik Memurlarına Amirlik yaptırıldığı tespit edilmiştir. İşçinin hiçbir durumda memura fiili olarak yada resmi olarak amirlik yapamayacağı, gerek ilgili kanunlarda, gerek mahkeme kararlarında kesindir.

  • Koruma ve Güvenlik memurlarının fazla mesai sorunu çözülmeyi beklemektedir. Koruma Güvenlik Memurları 4/D Sürekli İşçilerle ayrı kanunlara ve ayrı haftalık çalışma sürelerine tabiler işçiler fazla çalışma ücretini almakta iken memurlarda bu amir inisiyatifine bırakılmıştır. Bu sorun çözülmelidir.

  • 10 yılı dolduran tüm kamu personeline yeşil pasaport verilmeli. Koruma ve Güvenlik Memuru kadrosunda çalışan personelinde bu imkandan faydalanması sağlanmalıdır.

  • 3600 Ek göstergeden Tüm Üniversite İdari Personeli ile beraber Lisans- Önlisans mezunu olan Koruma ve Güvenlik Memurlarının da faydalanması sağlanmalıdır.

  • Güvenlik Sertifikalarının 5 yılda bir yenilenmesi gerekliliği nedeniyle Kurs ve Belge bedellerinin kurum tarafından karşılanması,


      Değerli çalışma arkadaşlarımızın sizi ancak bizler anlayabilir ve sorunlarınıza bizler çare olabiliriz. Sendikamızı daha güçlü olması için tüm çalışma arkadaşlarımızı sendikamıza bekliyoruz.  Komisyona katkı vermek isteyen üyelerimiz ve Koruma ve Güvenlik Memurları sendikamızla bağlantıya geçebilirler. Derdimizi taleplerimizi net şekilde ortaya koyduğumuz zaman tespit ettiğimiz bu sorunların bir çoğu yönetmelik ve genelge ile çözülebilecek sorunlardır. Birlikte Başarabiliriz. 

           TOPLU SÖZLEŞMEDE VERİLEN EK TAZMİNATI ALMAYAN ARKADAŞLARIMIZ DİLEKÇE İLE KURUMLARINA BAŞVURU YAPABİLİRLER. 

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ....

bottom of page