top of page

Herkesi kapsayacak bir Ek Gösterge Düzenlemesi Gereklidir...

              Bilindiği üzere 24 Haziran seçimleri öncesinde partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının seçim beyannameleri açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Adaylarının ve Partilerin seçim beyannamelerinde özellikle belli meslek guruplarını hedef alarak (Öğretmen, Polis, Hemşire,Din Görevlileri) Ek Gösterge rakamlarını 3600'e yükseltileceği şeklinde açıklamalar yapılmaktadır.

           Bu açıklama ek göstergelerinde artış yapılacağı açıklanan yaklaşık bir buçuk milyon kamu çalışanını elbette onları umutlandırmış ve mutlu etmiştir. Fakat üye olduğumuz sendikalardan bizler içinde bir talepte bulunmalarını bekliyorduk. Hatta üye olduğumuz sendikalar arasında tartışmalar başlamış ben talep etmiştim sen talep etmiştin diye ve bu tartışmalar benim üye olduğum sendikalarda gözümün önünde yapılıyor ama kimse öğretmene 3600 gösterge akademisyene 6400 ila 3600 arası ek gösterge verilirken  üniversite memurlarının, şeflerinin, şube müdürlerinin neden 2200 gösterge rakamına mahkum edildiği konusunda neden üç maymunu oynuyorlar  veya yıllardır üniversite mezunu olarak YHS mahkum edilerek hiç ek göstergesiz durumda olan çalışma arkadaşlarımız neden gündeme taşınmıyor… İşte bu yüzden bu sendikalara ÖĞRETMEN SENDİKASI DİYORUZ… Artık bizim bu sendikalarda işimiz yoktur.

         Bu uygulama Hizmet sınıfları ve kadro dereceleri arasında ek gösterge oranları arasındaki fark, giderek artacak, personel arasındaki ücret ve tazminat oranlarındaki makas iyice açılacaktır. Kamu çalışanları arasında özellikle emekli maaşı ve ikramiyesi oranlarında ciddi bir adaletsiz durum ortaya çıkacaktır.

        Bir buçuk milyona yakın memurumuz ek gösterge artışı müjdesiyle mutlu edilirken, geride kalanları mutsuz etmemek adına yapılması düşünülen ek gösterge kapsamının unvanlar bazında değil öğrenim düzeyi şeklinde değerlendirilmesi hem daha kapsayıcı hem de daha yerinde bir düzenleme olacaktır.

      Sendikamızın bu konuda ki teklifi; tüm kamu çalışanlarına unvan gözetilmeksizin; ilkokul ve ortaokul mezunlarına 1800, lise ve dengi okul mezunlarına 2200, ön lisans mezunlarına 3000 ve üniversite mezunlarına 3600 ek gösterge verilmesi şeklindedir.

bottom of page