top of page

          Son günlerde her platformda gündeme getirdiğimiz ve İdari Personelin Tayin ve Nakil hakları sağlanmadıkça bizlere uyku yok bu konunun kanayan yaramız olduğunu belirterek her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. En büyük memur sitesi Memurlar.net de konuya duyarsız kalmamış konuyu ana sayfalarına taşımışlardır kendilerine teşekkür ediyoruz.

 

Üniversite İdari Personeli Hak Ettiği Değeri Üni-Per-Sen ile Kazanıyor...

        Üniversitelerde idari personel ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Mevcut memurların diğer kurumlara tayin durumları da gün geçtikçe zorlaşıyor!

Hatırlayacağınız üzere, üniversitelerde idari personel ihtiyacının son yıllarda giderek arttığını ve merkezi yönetim bütçe kanununca verilen atama izinlerinin yetersiz kaldığını ve buna bağlı olarak bazı çözüm önerileri, 08 Ekim 2016 tarihli haberde dile getirilmişti.

TBMM'ye sunulan ve görüşmeleri halen süren 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda geçen yıl olduğu gibi yine tüm kamu kurumlarına 5 bin serbest memur atama hakkı öngörülüyor. Bu düzeyde bir atama izni yine başta üniversitelerde olmak üzere memur ihtiyacının had safhaya çıkacağının işaretidir.

 

 

ÜNİVERSİTELERARASI İDARİ PERSONEL TAYİNİ BÜTÇEDEN İSTİSNA TUTULSUN !

       11 Kasım 2016 tarihli haberde, 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu için toplamda tüm kamu kurumlarına 5 bin serbest memur ataması izni hakkı verildiğinden, üniversitelerin idari personel ihtiyacının daha fazla olacağını, bu doğrultuda devlet üniversitelerinin birbirleri arasında NAKLEN yapacakları idari personel atamalarının bütçe kanununda belirtilen sınırlamaya tabi olmaması gerektiğini ve konunun paydaşları (Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, YÖK ve Üniversiteler) tarafından çalışmalar yapılmasının önümüzdeki yıllar için faydalı olacağı ifade edlmişti.

Bu önerimize emsal bir uygulama olarak, 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda ilk defa üç kuruma (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne) özel bir düzenleme yapılarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen yapacakları atamalar atama izni sınırlamasına tabi tutulmamıştır. Bu kurum kadrolarına diğer kurumlardan naklen memur alımı yapıldığında, bu kurumlara tahsis edilmiş olan atama izni sayısında düşüş olmamaktadır.

       Bu çerçevede, aynı uygulamanın bir yıla mahsus olarak üniversiteler için de yapılabileceğini ve yükseköğretim kurumlarının kendileri arasında yapacakları idari personel atamalarının bütçe kanunundan istisna tutulması gerektiğini düşünüyoruz.

Böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde, üniversitelerin kendileri arasında yapacakları naklen atamalarla idari personelin muvafakat sorunlarının da çözüleceğini ve rektörlerin keyfi tavırlarına idari personelin maruz kalmalarının engelleneceğini düşünüyoruz.

        Yükseköğretimde başta doçentlik sözlü sınavı olmak üzere akademik personelin yaşadığı sorunların üzerine giden ve duyarlı tavırlar sergileyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta SARAÇ'ın üniversitelerde yaşanan ve el atılmazsa gün geçtikçe daha da büyüyecek olan idari personelin naklen tayini konusuna sahip çıkmasını kendisinden talep ediyoruz.

Yazı Memurlar.net'den alınmıştır.

bottom of page