top of page

Değerli Meslektaşlarımız ;

 

            Öncelikle şunu belirtmek isteriz, İzin dönemi olması ve maalesef üye sayımızın yeterli düzeyde olmaması nedeniyle sendika faaliyetlerimizi sadece dinlenme ve ailemize ayırmamız gereken zamanlarda yapabiliyoruz. Bu nedenle yapmak istediklerimizin sadece küçük bir kısmını yapabilmek durumunda kalmaktayız. Fakat buna rağmen o kendilerini profesyonel sendikacılar olarak tanıtan kişilerden ve bilmem kaç bin üye sayısı olan Sendikalardan çok daha büyük işlere imza atarak Üniversite İdari Personelinin umudu olduk olmaya devam ediyoruz. Son günlerde daha da bilinçlenen Üniversite İdari Personeli arkadaşlarımızın yaklaşımları ve bizlere güvenlerinin artması  bizleri dahada heyecanlandırmıştır ve çalışmalarımızı hızlandırma kararı almış bulunmaktayız. 

Bir araya gelmek başlangıçtır.

Bir arada durabilmek ilerlemedir.

Birlikte çalışmak başarıdır.

Düşüncesi ile bir araya geldik ve yeterli sayıda olamazsak da güçlü sendikalara karşı tüm engellemelere karşı dik durarak bir arada kalabildik ve artık birlikte çalışma zamanıdır. 

              Öncelikle sürekli olarak gündemde tuttuğumuz ve bu sıkıntı çözülene kadar bizlere rahat uyku yok dediğimiz kanayan yaramız TAYİN VE NAKİL hakkımız ile ilgili YÖK ve diğer ilgili kurumlara sürekli yazılar yazarak sorunları ve çözüm önerilerini kendilerine sunarak durumumuzu anlatıyoruz. 14.09.2018 tarihinde YÖK'den tarafımıza ulaşan aşağıdaki yazı ile

 
      "sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerileriniz ile duyarlı yaklaşımınıza teşekkür ederiz. "

sözüyle yazımız bize iletilmiştir. Keşke tüm Sendikalarımız bu duyarlı davranışı gösterebilse fakat Sayın YÖK Biz sadece duyarlı yaklaşmıyoruz biz bu sorunun çözümü için kurulduk  Üniversite İdari Personellerinin de varlığını kabul edene kadar burada olacağız.  Eşinden, Memleketinden ayrı kalmak zorunda kalan yüzlerce meslektaşımdan gelen mesajların bir kısmını burada yayınladık ve eminim ki binlerce kişide bu haklarımızdan yararlanmadığı için umutsuz ve mutsuz şekilde çalışmaya mahkum durumdadır. Biz umut olmak için kurulduk bu sorunları çözmek idari personelin sesi olmak için buradayız ve bizim 200 üyemiz yok bizim 200 meslektaşımız, 200 kişilik bir ailemiz var ve eminim ki gün geçtikçe büyüyeceğiz herkes artık eğitim sendikalarında üniversite idari personelinin temsil edilmediğini ve bir gün herkesin aa kral çıplak diyeceğinden eminiz. O yüzden güçlüyüz o yüzden vicdanımız rahat... 

Bu konuyla ilgili daha güçlü çalışmalara devam edeceğiz. (twiter, Meclis Görüşmeleri ,YÖK, DPB )

     2 . Önemli Gündem Maddemiz 

                 Bilindiği üzere;   2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu  Kanunu kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilen çocuklar için;  sosyo-ekonomik durumları ve eğitimi teşvik amaçlı çıkan kanunda;  27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 21.03.2018 tarih ve “7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 24. ve 25. Maddesi ile yeni eklenen Geçici 16.Maddesi “Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.” Hükmü gereği Öğrenim durumları itibariyle uygun olan personellerinizin kurumunuzun unvan değişikliğine tabi kadrolarına şartlarını taşıyan personellerin atamalarının yapılması gerekmektedir

            Bu süreçte bazı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar konuyla ilgili iş ve işlemleri başlatıp atamaları gerçekleştirmişlerdir. Fakat bazı üniversitelerde bu atamaları yapılmadığı bilgisi de sendikamıza ulaşmıştır. Bu kapsamda atama yapmayan üniversitelerin acil olarak çalışanların dilekçeleriyle talep ettiği uygun olan ünvanlara atamalarının yapılması için bu kurumlarda bu kadrolar mevcut değil ise kurumlara başvurular ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak kadro tahsis edilmesi konusunda çalışmaları hızlandırmaları için yazıları bu üniversitelere gönderdik ODTÜ yönetimi ile de bir görüşme gerçekleştirdik.  

            3 . Gündem Maddemiz 

           Sendikamıza gelen hem meslektaşlarımızdan hemde diğer konfederasyon ve Sendikalardan gelen Üniversite İdari Personellerinin haklarını koruyabileceğimiz ve sorunlara çözüm üretebileceğimiz her türlü oluşuma, çalışmaya sıcak baktığımızı belirtmek isteriz bu kapsamda daha güçlü olabilmek adına tarafımıza gelen konfederasyon üyelikleri konusunu da değerlendirmekteyiz.  Yeter ki artık bu kısık sesimizi  tüm Türkiye'ye duyurabilelim.  İnanıyorum biz bunu başaracağız sizlerle birlikte başaracağız. 

         4 . Gündem Maddemiz 

          Yakın bir tarihte tüm sendika ve konfederasyon ve YÖK, DPB yetkililerini ve tüm üniversite İdari Personellerinin davet edileceği bir çalıştayın çalışması içerisindeyiz. Bu kapsamda sizlerden de yardım isteyeceğiz. Bu çalıştay da Üniversite İdari Personelinin Sorunları Çözüm önerileri ve yol haritamızı çizeceğiz. 

              

Screenshot_2018-09-20-22-31-35.png
bottom of page