top of page

GENEL KURUL İLANI (Tüzük Değişikliği Kongresi)

     Değerli üyelerimiz, çalışma arkadaşlarımız, kıymetli temsilcilerimiz Üniversite İdari Personelinin ve gelecek yıllarımızın umudu olan sendikamız, çalışma arkadaşlarımıza daha fazla destek olmak ve amacımızın, derdimizin sendika aidatı değil haklarımız olduğunu göstermek için 24 Şubat 2024 tarihinde yapacağımız genel kurul ile çalışma arkadaşlarımızdan binde 5 olarak kesilen sendika aidatlarını yasal taban sınır olan binde 4’e düşürme kararını alacağız.

 

     Genel kurulumuz öncesi YÖK önünde Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde görev yapan çalışma arkadaşlarımızla yapacağımız eylem ile haklarımızı tekrar haykıracağız.

     Üniversite İdari Personeli olarak 2015 yılından beri haksızlıkların, adaletsizliklerin ve hukuksuzlukların karşısında göstermiş olduğumuz dik ve omurgalı duruşumuzu bozmadan, birlikte omuz omuza vererek mücadele etmekten ve hangi koşulda olursak olalım Üniversite İdari Personelinin Hakları için Mücadele etmekten asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Doğrunun ve haklının her zaman galip geleceğine ve "zaferler inananlarındır" sözünü özümseyerek inancımızın verdiği güçle, haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi birilerine ezberletene kadar ve Üniversite İdari Personelinin tüm sorunları çözüm buluna kadar HAK talebimiz MÜCADELEMİZ sürecektir.

​​

           Üniversite İdari Personel Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun 05.02.2024 tarihli ve 154 sayılı kararıyla, 4688 sayılı Kanun’un 10’uncu, Sendika Tüzüğünün 12’inci maddesi hükümlerine istinaden;

         

           23.02.2024 tarihinde saat 10.00–12.00 arasında ANADOLU OTEL ESENBOĞA Büğdüz Mahallesi Büğdüz Küme Evleri No:273-1 AKYURT/ANKARA  adresinde Tüzük Değişikliği Kongresi gerçekleştirilmesine, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 24.02.2024 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın kongre gerçekleştirilmesine, bu amaçla Sendika Genel Kuruluna (delegelere) çağrıda bulunulmasına karar verilmiştir.

Tüzük Değişikliği Kongresi Gündemi

1.  Yoklama ve açılış
2.  İstiklal Marşı’nın okunması
3.  Divan Heyetinin oluşturulması
4.  Genel Başkan ve Yönetim Kurulunun konuşması
5.  Tüzük değişikliği önerilerinin alınması, görüşülmesi, karara bağlanması

6. Üniversite Temsilcilerimizin Konuşmaları
7.  Dilek ve temenniler
8. Kapanış

bottom of page