top of page

Yurttan Çıkan Eğitim Çalışanlarının Öğrenimlerine Uygun Kadrolara Atanması Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında

       Bilindiği üzere;   2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu  Kanunu kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilen çocuklar için;  sosyo-ekonomik durumları ve eğitimi teşvik amaçlı çıkan kanunda;  27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 21.03.2018 tarih ve “7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 24. ve 25. Maddesi ile yeni eklenen Geçici 16.Maddesi “Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.” Hükmü gereği Öğrenim durumları itibariyle uygun olan personellerinizin kurumunuzun unvan değişikliğine tabi kadrolarına şartlarını taşıyan personellerin atamalarının yapılması gerekmektedir

 

            Bu süreçte bazı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar konuyla ilgili iş ve işlemleri başlatıp atamaları gerçekleştirmişlerdir. Fakat bazı üniversitelerde bu atamaları iptal edildiği bilgisi de sendikamıza ulaşmıştır. Bu kapsamda uygulama birliği olması açısından ve herkesi kapsayacak ve hak mağduriyetlerin yaşanmayacağı yönetmeliğin Devlet Personel Başkanlığı tarafından acil olarak çıkarılması ve çalışanların dilekçeleriyle talep ettiği uygun olan ünvanlara atamalarının yapılması için bu kurumlarda bu kadrolar mevcut değil ise kurumlara başvurular ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak kadro tahsis edilmesi konusunda aşağıda yazılarımızı ilettik. 

Üniversite İdari Personelinin Sorunlarını Bilen Değil Yaşayan Sendika... Artık bekleme sende üye ol haklarımızı daha güçlü savunalım...

bottom of page