top of page

ODTÜ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE YAŞANAN MOBBİNG VE USULSÜZLÜKLER İÇİN YÖK DENETLEME KURULUNA BAŞVURU YAPTIK

 

     ODTÜ’nün 570 km uzağında bulunan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, maalesef Orta Doğu Teknik Üniversitesinin değerlerine, kültürüne sırt çeviren hukuk tanınmaz keyfi bir yönetim anlayışıyla yönetilmektedir. Enstitü Yönetimi kendileri için adeta bir krallık kurmuşlardır.  

     Her türlü keyfiliğin hüküm sürdüğü, Mobbingin her türlüsünün uygulandığı, hukuka aykırı işlemlerin alenen icrasına, makama yakışmayan her türden davranışın sergilendiği bir yer olmuştur.

     Proje elemanı adı altında eş, dost akraba işe alınmış. Memurlar yerine bu kişiler masa başı işlere verilmiştir. Lojmanlar hiçbir puanlama vb kriter olmadan eş dost yandaş kişilere verilmiş ve mobbing aracı olarak kullanılmıştır. 7/24 keyfi görevlendirmeler yapılıp ücretleri ödenmemiştir. Son 6 ay içerisinde personel için 6 ayrı soruşturma açılmış. Davalar açılmıştır. Deniz Bilimleri Enstitüsü Memur için çalışılamaz, yaşanılamaz bir birim haline gelmiştir.

      ÜNİPERSEN olarak yapılan tüm bu uygulamaların haksız, hukuksuz olduğunu ifade ediyoruz. Haklı olanların mağdur edildiği sayısız usulsüzlüğün yapıldığı, tepki gösterenlere parmak sallandığı bu yönetimi ve anlayışını protesto ediyoruz.

     YÖK Denetleme Kurulu ve ODTÜ yönetimine sunduğumuz dosyada, hukuka, kanuna ve ahlaka aykırı iş ve işlemler ciddiyetle araştırıp gereği yerine getirmelidir.

     Sendika olarak konunun takipçisi olduğumuzu ve hukuki süreçlerde dahil olmak üzere tüm yasal yollar kullanılarak çalışanların hakkını aramaya, hukukunu korumaya devam edeceğiz.

bottom of page