top of page

MEMURUN ENFLASYON İLE İMTİHANI

         Memurlar son bir yılda ekonomideki dalgalanmadan en çok etkilenen kesimlerden biri oldu. Bunun en temel nedeni son beş yılda memurun aldığı zamların enflasyon altında kalmasından kaynaklıdır. Memur her ne kadar altı ayda bir enflasyon farkı alsa da, açıklanan enflasyon oranı ile piyasa enflasyonu arasında farklılık göstermesi nedeniyle günden güne daha az reel ücret almak zorunda kalmıştır.

         Bilindiği üzere, 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde 2022 yılı için %5­­+7’ye imza atılmıştı. 2021 yılının son aylarında döviz ve enflasyondaki hareketlilik nedeniyle asgari ücrete %50 zam yapılırken memur için %2,5 ilave zam kararı alınmıştı. Biz, memurun kayıplarının telafisi için seyyanen zam yapılması gerektiğini, enflasyon hesaplamasına dahil edilecek küçük oransal zamların memurun kayıplarını telafi etmek bir yana, kayıplarının devamına neden olacağını ve ayrıca memurlar arasındaki ücret adaletsizliğini derinleştireceğini o gün de söylemiştik, bugün de söylüyoruz.

          Memurlara Ocak ayında yapılan %7,5 zam daha Ocak ayı bitmeden enflasyon altında kalmış ve Ocak ayı enflasyon oranı %11,10 olarak açıklanmıştı. Aynı şekilde Şubat ayı enflasyon oranı %4,81, Mart ayı enflasyon oranı ise %5,46 olarak açıklanmıştı. Ayrıca memurun enflasyonu diyeceğimiz memurların harcamalarının hemen hemen tamamına sahip olan temel yaşam ürünlerindeki artışlar açıklanan enflasyon oranının kat kat üzerindedir. Genel enflasyon oranına göre maaş zammı alan memur, harcamalarını piyasada son aylarda pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hızlı bir artış eğilimine giren temel yaşam ürünlerine harcamaktadır. Bu nedenle aldığı zamla refah artışı bir yana, şuan memur Toplu Sözleşme öncesi aldığı reel ücretin çok altında ücret almaktadır. Kısaca memur bugün et almak bir yana evine sebze meyve almakta zorlanmaktadır.

        Nisan ayı enflasyon oranının %7,25 açıklanması ile memur için %24,2 enflasyon farkı oluşmuştur. Fakat enflasyon farkları 6 ayda bir maaşlara yansıtıldığı için bu farkı alması için memur, Temmuz ayını beklemek zorundadır. Bir taraftan 6 ay geriden gelen enflasyon farkı zammının kayıpları, diğer taraftan memurun enflasyonu ile açıklanan enflasyon arasındaki büyük farklılığın getirdiği kayıplar adeta memuru nefes alamaz hale getirmiştir. Ayrıca enflasyon sepetinde yer alan harcama grupları incelendiğinde, memurların gelirlerinin önemli kısmını ayırdıkları gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki artışın yıllık enflasyon oranı olan %69,97’nin 20 puan üzerinde olduğu görünmektedir.

       Bugün memur evine ekmek götürmekte zorlanıyorken bu duruma bir an önce çözüm üretilmesi gerekmektedir. Ocak ayında %50 zam yapılan asgari ücret için bile kanunda yeri olmamasına rağmen tekrar zam yapılması konuşulurken, memurlar için bir çalışma yapılmaması düşündürücüdür. Memurun kayıplarının daha da derinleşmemesi için enflasyon farklarının aylık olarak yansıtılması ve yüksek enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi edici 3000 TL seyyanen zammın maaşlara eklenmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

       Bağımlı sendikaların memurun sorunları için çözüm üretmemesi ve sendikal faaliyet dışında her türlü çalışmayla ilgilenmelerine artık dur diyerek tüm memurları bağımsız sendikalarda birlik olmaya davet ediyoruz.

bottom of page