top of page

            Merkezi Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı

           Sendikamızın kurulduğu günden itibaren en öncelikli olarak çözmeye çalıştığı kanayan yaramız olan tayin ve nakil mağduriyetleri ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının hakkaniyetli bir şekilde periyodik olarak her yıl yapılması konuları öncelikli olmuş bu konuları çözmek adına imza kampanyaları düzenlemiş her platformda gündeme getirilmiş ve getirmeye de devam edeceğiz.

       

        YÖK aşağıda belirttiğimiz yazı ile Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği ile ilgili merkezi bir sınav yapma kararı almış ve tüm üniversitelere bu konuda yazı iletmiştir. Kendilerine bu konuda teşekkür ediyoruz.

                Fakat bazı konuların daha net olması konusunda talebimizi bugün tekrar yeniliyoruz.

 

  • “Kurumlar yazılı sınavın merkezi olarak yaptırılması için her yılın şubat ayı sonuna kadar görevde yükselme suretiyle atama yapacakları boş kadrolara ilişkin belgelere de yer verecek şekilde başkanlığa talepte bulunabilir”  bulunabilir şeklinde bir madde ile bu insiyatif üniversitelerin keyfiyetine bırakılmamalıdır.

  • Üniversitelere tahsis edilen kadro sayısının ve çeşitliliğinin çok az olması bizlere 657 sayılı kanunun kariyer ve liyakat olanaklarını sunamamaktadır diğer kurumlarda olduğu gibi uzmanlık kadrolarının üniversitelere tahsisi.

  • Şef üzerindeki kadrolarla ilgili hiçbir sınav vb yapılmadan hülle yoluyla yapılan atamalara son verilmesi (Şube müdürlüğü, Fakülte Sekreterliği, Daire Başkanlığı vb  ) bu kadrolarında sınavlarının hakkaniyetli şekilde yapılmasının sağlanması.

  • Mülakat sisteminin getirilmesiyle çok yoğun bir şekilde kaygı duyduğumuzu belirtmek isteriz.  Bu durumu kullanmaya çalışan yöneticilerin ortaya çıkacağı torpil vb durumların ön plana çıkacağı bir sistem oluşacaktır. Bu yüzden gerçekten hakkaniyetli bir sistem oluşturmak adına DPB ve YÖK ile ortak görüşme talebinde bulunacağız.

Aşağıdaki konular çözülmeden bize uyku yok çalışma arkadaşlarım;

Tayin Nakil Mağduriyetleri

Hakkaniyetli bir görevde yükselme ve ünvan değişikliği ve ünvan çeşitliliği

Kurum dışından getirilen yöneticiler

Akademik Personelin Genel Sekreter, Fakülte Sekreteri, Daire Başk. gibi görevlendirmelerle İdari Personelin Kariyer ve Liyakatten Uzaklaştırılması sorunu

Hakkaniyetli, Eşit Lojman Hakkı

13/B/4 Maddesine vb keyfiyete dayanarak yapılan sürgünler. 

Saygı ve Sevgilerimizle,

                                                                                                                    Üniversite İdari Personel Sendikası 

 

bottom of page