top of page

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI 1 EKİMİ BEKLİYOR

     1 Ekim 2023 tarihinde Meclis açılacaktır. Meclisin ilk gündem maddeleri içerisinde Üniversite İdari Personelinin Tayin –  Nakil ve Yükseköğretim Tazminatı sorunu olmalıdır. Çünkü ne YÖK ne de  Çalışma Bakanlığı bu sorunun çözümüne yönelik çalışma yapmamaktadır. Toplu Sözleşmede 2 dönemdir karar altına alınmasına rağmen çözüm üretilememiştir. Rektörlerden çekinen YÖK’ün bu konuda çalışma yapmayacağı anlaşılmıştır. Bu sorunun çözüm merci TBMM’dir.

     Toplu Sözleşmede de maalesef idari personelin yok sayıldığı yıllardır çözüm bekleyen büyük mağduriyetlere neden olan sorunlarına yer verilmemiştir. "Rektör Dostu YÖK" , "Öğretmen Dostu Sendikalar" kol kola vererek 150 bin Üniversite İdari Personeline sırt çevirmişlerdir.

     Tek ümidimiz seçtiğimiz vekillerin bu mağduriyetlere dur diyecekleri TBMM kalmıştır. Tayin Nakil Hakkımızı, Yükseköğretim kurumunda çalışmamızın gereği olan Yükseköğretim ve Kuruluş Geliştirme Tazminatlarından idari personelinin de faydalanmasını sağlayacak maddelerin bir önce meclis gündemine gelmesini talep ediyoruz.  

TALEPLERİMİZ;

1- Üniversitelerde Görev Yapmakta olan Üniversite İdari Personelinin ( GİH, THS, YHS, SHS) Tayin Nakil Hakları Kanayan yaradır. Bu Hak İnsanlık ve Yaşam Hakkıdır.  Çözümü için Rektörlerin İnisiyatifinde olmayan acil Yönetmeliğin hazırlanarak yürürlüğe konulması,

2- Üniversitelerde görev yapmalarına rağmen bu kurumlarda verilen hiçbir ödenek ve tazminattan faydalanamayan Üniversite İdari Personelinin Yüksek Öğretim Tazminatından ve Geliştirme Ödeneğinden faydalanmasının sağlanması,

3- 1. Dereceye gelen tüm kamu personeline 3600 ek gösterge.

4-Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması.

5- ÖSYM ve MEB Sınavlarında Salon Başkanı ve Gözetmen olunmasının önündeki engeller kalkmalı.

6- Üniversite İdari Personeli için sürgün maddesi olarak kullanılan Geçici Görevlendirme 13-b/4 maddesi tamamen kaldırılması,

7- Üniversitelerde görev yapan idari personelin liyakat ve hizmet esasına bağlı şekilde kurum içerisinde görevde yükselmelerinin ve farklı unvanlara geçişinin önünün açılması için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir merkezde belirli periyotlarla en fazla 2 yılda bir  yapılmalıdır. Ve “Uzman Yardımcılığı” “Uzmanlık” kadrolarının Bakanlıklarda olduğu gibi  Üniversitelere de tahsisi sağlanarak İdari Uzmanlıkların önü açılmalıdır.

8- Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Fakülte Sekreteri v.b kadrolara Üniversitelerde görev yapmamış personellerin hülle yoluyla atanması veya Akademik Personelden 2547 SK 13/b-4 maddesiyle yapılan geçici görevlendirmeler ve vekaletler derhal kaldırılmalı .

9- Üniversiteler de yer alan lojmanlardan Üniversite İdari Personeli için sadece % 10 -15 lojman ayrılmaktadır. Üniversitelerde Devlet Memuru olarak en düşük maaşı alan ve lojmana ihtiyacı olan kısmın Üniversite İdari Personeli olmasına rağmen bu haktan faydalanmak maalesef imkansız durumdadır. Bu oran artırılmalıdır. Lojmanlar Akademik ve İdari Personel Sayısına göre eşit orantılanmalıdır.

bottom of page