top of page

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI OLARAK SEÇİME BU SORUNLAR İLE GİRMEK İSTEMİYORUZ...

     Kamu Personeli olarak, geçim sıkıntısı içerisinde, taleplerimizin karşılanmadığı, çözülmeyen sorunlarımızla seçim arifesine girdik. Üniversite İdari Personelinin Tayin Sorunu Toplu Sözleşmeye girmiş, Cumhurbaşkanının bizzat ağızından bu söz verilmişti, ama maalesef çözüme halen kavuşmamıştır. Kamu personeli YHS sorunu, 3600 Ek göstergenin 1. Dereceye gelen tüm kamu personeline verilmesi, Seyyanen zam sorunlarıyla 14 Mayıs 2023 pazar günü Türkiye genelinde Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru gitmekteyiz.

       Malum-Sen ve ortağı da tüm bu sorunların çözümüne yoğunlaşmak yerine %2 sendika rüşveti ile memurun haklarına taleplerine ket vurmaya çalışmış, memur haklarının savunulmasını engelleme girişimlerine girerek sözde seçim yatırımı yapmışlardır. Fakat Kamu personeli tüm bu oyunların farkındadır. Bu sendikaların dil ucuyla dile getirdikleri taleplerde, kamu personelinin durumu da ortadadır. Bu hukuksuz, ilkesiz kararın da iptali çok yakındır.

   Sendika olarak temsil ettiğimiz Üniversite Çalışanlarının hakları, talepleri için mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmeye devam edecek, sorunlarımızı, taleplerimizi görünür kılmak için seçim sürecinde de alanlarda olacağız.

    Biz artık sözler, vaatler istemiyoruz. Kamu personeline gelecek kaygısı ile bir şeyler verilmesin, hakkımız olduğu için verilsin istiyoruz. Devlet memurlarının temel özlük hakları siyasetçilerin iki dudağı arasında değil kurallar dahilinde olsun istiyoruz. Kamu personeli siyasi malzeme olmasın istiyoruz. Kamu personelinin sendikalar aracılığıyla veya başka yollar ile siyasetin içerisine çekilmesine izin vermeyeceğiz. Bu süreçte 2015 yılından beri olduğu gibi hiçbir zaman üyelerimizi siyasete bulaştırmayacağız.

    Seçim yolunda taleplerimizi tekrar dile getirerek burada ki her madde için güçlü şekilde mücadele edeceğiz.

1-Üniversitelerde Görev Yapmakta olan Üniversite İdari Personelinin (GİH, THS, YHS, SHS 4/B Sözleşmeli) Tayin Nakil Hakları Kanayan yaradır. Bu Hak İnsanlık ve Yaşam Hakkıdır. Çözümü için Rektörlerin İnisiyatifinde olmayan acil Yönetmeliğin hazırlanarak yürürlüğe konulması,

2-Üniversitelerde görev yapmalarına rağmen bu kurumlarda verilen hiçbir ödenek ve tazminattan faydalanamayan Üniversite İdari Personelinin Yüksek Öğretim Tazminatından faydalanmasının sağlanması,

3- Görece az gelişmiş bölgelerde yer alan üniversitelerdeki akademik personele ödenen kuruluş geliştirme ödeneğinin idari personele de ödenmesinin sağlanması,

4-Üniversite İdari Personeli için sürgün maddesi olarak kullanılan Geçici Görevlendirme 13-b/4 maddesinin tamamen kaldırılması,

5-Üniversitelerde görev yapan idari personelin liyakat ve hizmet esasına bağlı şekilde kurum içerisinde görevde yükselmelerinin ve farklı unvanlara geçişinin önünün açılması için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir merkezde belirli periyotlarla en fazla 2 yılda bir yapılmalıdır. Ve “Uzman Yardımcılığı” “Uzmanlık” kadrolarının Bakanlıklarda olduğu gibi Üniversitelere de tahsisi sağlanarak İdari Uzmanlıkların önü açılmalıdır.

6-Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanı, Şube Müdürü v.b kadrolara Üniversitelerde görev yapmamış personelin hülle yoluyla atamalara veya Akademik Personelden 2547 SK 13/b-4 maddesiyle yapılan geçici görevlendirmelere son verilmeli ve Üniversitelerde İdari Personel için tahsis edilmiş olan kadrolara hiçbir şekilde akademisyenlerin atanamayacağı kanunda kesin bir dille ifade edilmeli,

7-Üniversitelerde yer alan lojmanlardan Üniversite İdari Personeli için sadece % 10 -15 lojman ayrılmaktadır. Üniversitelerde Devlet Memuru olarak en düşük maaşı alan ve lojmana ihtiyacı olan kısmın Üniversite İdari Personeli olmasına rağmen bu haktan faydalanmak maalesef imkansız durumdadır. Bu oran artırılmalıdır. Lojmanlar Akademik ve İdari Personel Sayısına göre eşit orantılanmasının önündeki engellerin kaldırılması,

8-Üniversite İdari Personeline ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında yemek ve servis hizmetleri sağlanmaktadır. Fakat üniversitelerde çalışan idari personelin tamamını bu durum eşit ve adil olarak karşılamamaktadır. Ayrıca zaman zaman bu uygulamalar üniversiteden üniversiteye bile uygulama da değişiklik göstermektedir. Öyle ki az sayıda personel çalışan il dışındaki birimlerde ve hatta bazı yerlerde il içindeki birimlere öğrenci ve çalışan sayısının az olması ya da tatil dönemlerinde hiç öğrenci olmaması gibi sebeplerle yemek hizmeti verilememektedir. Yine aynı birimlere personel sayısının azlığı veya belediye araçlarıyla ulaşımın mümkün olması gibi sebeplerle servis imkanı sağlanamamaktadır. Bu gibi durumlarda bulunan idari personele yol ve yemek ücretinin nakdi ödenmesi,

9-Üniversitelerde çalışan Daire Başkanı, Şef, mali hizmetler uzmanları ile YÖK mali hizmetler uzmanlarının özlük hakları diğer bakanlıklardaki aynı kadro ile çalışanlara eşitlenmesini talep ediyoruz.

      Genelde memurun, özelde de üniversite idari personelinin haklarını savunan Sendikamızın tüm sorunlarımızı kamuoyu oluşturarak çözüme kavuşturabilmesi için tüm idari personel arkadaşlardan destek bekliyoruz. Kamu sendikacılığının başladığı günden beri hiçbir zaman sorunlarımızı savunmayan malum sendikaların bundan sonra da savunmayacağı aşikardır. Bu nedenle kendi sorunlarımızın çözümü için birlik olmaktan başka çaremiz bulunmamaktadır. Tüm idari personel arkadaşları Sendikamız çatısı altında birlik olmaya, sorunlarımızın çözümü için birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

        Memurun hakkını alanda aramayan malum sendikaların üye kayıplarının önüne geçmek için getirttikleri yüzde iki garabeti de hem Anayasa Mahkemesi tarafından, hem de Danıştay tarafından çok yakında iptal edileceğine inanıyoruz.

        Gün birlik olma günü, birlikte mücadele etme günüdür.

Kırmızı Beyaz Tipografik 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü Instagram Gönderisi (2).png
bottom of page