top of page
gsg.png

        Bilindiği üzere  30 Mart 2021 tarihinde yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında Görevde Yükselme Sınavlarının periyodik olarak yapılması noktasında bir görüşme yapılmıştır. Bu karar yerinde bir karardır. Fakat bu kararla birlikte GYS mağduriyet yaratan taraflarının da düzeltilmesi yerinde olacaktır. Bu kapsamda sendikamızın önemsediği ve öncelikli çözülmesi gereken sorunların içerisinde yer alan;


1.    Konu  : Hülle Atamaların Durdurulması için Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterinin Sınavla Atanması Hakkında Kanun Değişikliği Talebi


52. Madde- Atama esasları:
a) Genel Sekreter ile daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak Yükseköğretim Üst Kuruluşunun Başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından atanır. Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreteri, Yükseköğretim Kurumlarında görevde yükselme sınavına tabidir. Yüksek Öğretim Kurulu, değişikliğin yayımı itibariyle 6 ay içerisinde ilgili yönetmeliği güncellemekle yükümlüdür.

2.    Kurum içi motivasyonu ve aidiyeti düşüren kurum dışından getirilen yönetici sorunu için yönetmelik Değişikliği Talebi 


                “Son 5 (beş) yıl Yükseköğretim Kurumlarında çalışmış olmak”  şartı eklenerek; Mevzuat çerçevesinde personeline liyakat, kariyer haklarının koruması sağlanması Yükseköğretim Kurumlarının faydasına olduğunu da düşünülerek; yönetmelik değişikliğinin acilen yapılmasını.


             Üniversiteler için yukarıda belirtilen konularında bu çerçeve de düzeltilmesi için tüm taraflara Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, YÖK, Siyasi Parti Merkezleri vb. yazılarımızı iletip görüşmeler gerçekleştirilecektir.


          Üniversite İdari Personelinin sorunlarının çözümü için kurulan Sendikamız Üni-Per-Sen, İdari Personelin sorunlarının çözüme kavuşturulması adına çalışmalarına devam etmekte ve tüm enerjisini sorunların çözümü için harcamaktadır ve bizler Üniversitelerde sadece HAK ve ADALET istiyoruz. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin istiyoruz. Biz biliyoruz ki, HAK ve ADALET isteyenlerin önünde elbet ve ebet engeller olacaktır ama bu uğurda yola çıkanlar mutlak zafere ulaşacaktır. Saflarını hala belirleyememiş, kendi özünü bulamamış, tavrını ortaya koyamamış Üniversite İdari Personelinin de biran evvel kararlarını vermeleri gereklidir. Şurası nettir, Karşımızda hiçbir Üniversite İdari Personeli görmek istemiyoruz. BİZ diyebilen, aynı safta duran, Koşturan, Mücadele eden, Kendi hakları için gayret gösteren Üniversite İdari Personeliyle kazanamayacağız hiçbir hak yoktur...


         Tüm Üniversite İdari Personeli arkadaşları Üniversite İdari Personelinin ilk ve  tek temsilcisi olan Sendikamız altında toplanmaya davet ediyoruz. 

ŞİMDİ BİRLİK OLMA  ZAMANI...

Tarama_20210401-1.png
Tarama_20210401-2.png
Tarama_20210401.png
bottom of page