top of page

 

 

Acil Olarak Üniversitelerde Görev Yapan İdari ve Akademik  Personele İdari İzin Verilmelidir

 

 

 

        Bildiğiniz üzere 16 Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemiz genelindeki üniversiteler dâhil bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı bütün öğretmenlerin ve okul idarecilerinin il dışına çıkmamak kaydıyla idari izinli sayarken Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan idari personel (memur ve hizmetli dâhil) idari izinli sayılmıştır.

 

         Fakat Üniversitelerde Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tatil kararının öğrenciler için geçerli olacağı, üniversitelerdeki idari ve akademik personeli kapsamadığı bildirildi. Fakat bu kararın değiştirilmesi ihtiyacı ortadadır. Üniversitelerin bütün unsurlarının sağlıklarının tehlike altında olduğu ortadadır.

 

       Bilindiği üzere Üniversiteler yurt dışından öğrenci ve öğretim elemanı almaları ve çeşitli programlar kapsamında yurt dışına öğrenci ve öğretim üyesi göndermeleri nedeniyle ülkemizde en büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Yine yurt dışına giden ve yurt dışından gelen öğrenci ve öğretim üyeleriyle bire bir ilgilenenler üniversitelerdeki idari personeldir. Bu kapsamda Yetkililerin bu durumu göz önüne alarak gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.

 

       Üniversitelerde bazı birimlerde (Öğrenci İşleri, Strateji, İdari Mali İşler) 10, 20 kişi birlikte çalışmaktadır. Yine akademisyenlerin ve idari personelinde Servisleri birlikte kullandığını ve bu kapasite 40 Kişi olarak düzenlenmiştir. Çocuklarını bırakacak yeri olmayan bir çok kişide çok daha mağdurdur.

 

     Ayrıca ‘’YÖK’ün yetki devri adına almış olduğu ve rektörlere bu sınırsız güçleri aktardığından beri 250 tane YÖK başkanı ortaya çıkmıştır. Onlar da kendi kararlarını, kendi inisiyatiflerini kullanarak çeşitli çağrılar yapmakta kararlar almaktalar. Bazıları detaylı ve yerinde önlemler almakta bazıları konuyu önemsememektedir.

 

      Kamuda devamlılığın esas olduğunun farkındayız ancak ‘’Okul müdüründen, yardımcıdan ya da memurdan nasıl nöbetçi olarak bir kişi bırakılıyorsa bizde de dekanlıklarımızdan ya da ilgili yönetimlerden bir kişi, bir de memur bırakılarak gerekli önlemler alınmalıdır. Bu konuda YÖK'ün tüm Üniversitelerde uygulanacak bir İdari İzin kararının alınması gerekmektedir. Bu konuda Acil Olarak yazımızı da kendilerine iletiyoruz.

 

www.unipersen.org.tr

 

#ÜniversiteİdariPersonelSendikası

#ÜniversiteİdariPersonelininİlkveTekTemsilcisi

#CoronoÖnlemleri

bottom of page