top of page

SENDİKA ÜYELİK-İSTİFA İŞLEMLERİNİN E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMASI İÇİN TALEPTE BULUNDUK

 

              Sendika üyelik-istifa işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılması için talepte bulunduk. 4688 sayılı Kamu Sendikaları Kanunu uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üyelik ve üyelikten çekilme işlemleri, 2001 yılından beri kamu personelinin üç nüsha halinde hazırladığı matbu formlarla yapılmakta olup, üyelik formunun nüshaları sendika tarafından onaylanarak bir örneği ilgilinin görev yaptığı kamu kurumuna gönderilmektedir.

 

              İşçi Sendikalarında ise bu durum 7 Kasım 2013 tarihinden itibaren 6356 sayılı Yasa’nın 19. Maddesi gereğince işçi sendikalarına üyelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Böylece işçiler ve işçi sendikaları için kolaylık getirilmiş evrak, posta ve gereksiz bürokrasi işlemleri azaltılmıştır.  Bu uygulama işçi sendikaları tarafından uzun bir süredir sorunsuz şekilde kullanılmakta iken maalesef memur sendikaları için bu sistem açılmamıştır.

            Bu nedenle üyelik kabulü ve çekilmeye ilişkin uygulanan işlemler kamu kurum ve kuruluşları ile sendikalara ciddi anlamda yük getirmekte, bunun yanında kamu yöneticilerinin sendikalı personel üzerinde baskı oluşturmasına ve müdahalesine yol açmaktadır. Özellikle son günlerde öğretmen sendikalarının üye kayıpları nedeniyle istifa eden üyelerini engellemek için çeşitli uygunsuz işlemlere başvurmakta ve üyelerin evrakları geciktirmek, vb gibi çok çeşitli şikayetler almaktayız. Bu yola başvuran Kurum Yöneticisi de olsa Sendika Yöneticisi de olsa kamuoyuna bu davranışlarını açıklamaya devam edeceğiz.

           Sendika üyeliklerinin e devlet üzerinden yapılması durumunda hem Kurumların hem sendikaların iş yükünü azalacak hemde gereksiz bürokrasi ortadan kalkacaktır.  Devlet Memurları Sendika temsilcileri ve Kurum Yöneticilerinin baskısından kurtulacak hür iradeleriyle kendilerini temsil eden inandığı sendikaya üye olabileceklerdir.

      2024 yılında siyasi partilere üyelik ve istifanın e-devlet üzerinden olduğu, derneklere üyelik ve istifanın e-devlet üzerinden olduğu, işçi sendikalarına üyelik ve istifanın 2013’ten itibaren e-devlet üzerinden olduğu bir dönemde memurların üyelik-istifa işlemleri de e-devlet üzerinden olması gerekliliği ortadadır.

      Üni-Per-Sen ve diğer sendikalar olarak kamu görevlileri sendikalarının faaliyetlerini demokratik bir platformda, insan sağlığı açısından güvenli bir ortamda, zaman ve ekonomiden tasarruf sağlanarak yapılabilmesi için kamu görevlilerinin sendika üyelik ve çekilme işlemlerinin, işçi sendikalarında olduğu gibi e-Devlet kapısı üzerinden yürütülmesi için gerekli mevzuat değişikliğinin yapılmasını talep ediyoruz.

bottom of page