top of page

2024 YILI İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK

 

     Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİ-PER-SEN) olarak kurulduğumuz günden itibaren tek amaç ve gayemiz Üniversite İdari Personelinin haklarının elde edilerek hak ettiği değeri görmeleri için azimle, kararlılıkla, umutla çalışmaktayız. Bu kapsamda gündemde olan konuları görüşmek ve gelecek planları için 2024 yılının ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik.

      Öncelikli konumuz olan %2 kararının iptali sonrası hızlı şekilde örgütlenme çalışmalarının yürütülmesi ve üyelerimizin bu süreçte kayıplarının telafisi için atılacak adımlar görüşülmüştür. Bize güvenen, inanan yanımızda olan çalışma arkadaşlarımızın hiçbir zaman güvenlerini boşa çıkarmayacağız.

    Çok daha güçlü çok daha organize şekilde Şube Yöneticilerimizle, Üniversite Temsilcilerimizle Türkiye’nin her ilindeki Üniversitelere varsa ilçelerindeki MYO’lara her odaya, her atölyeye hızlı şekilde ziyaretlerimizin planı yapılmıştır.

        Tayin Nakil hakkımızla ilgili verilen Kanun Teklifimizin ve diğer taleplerimizin Torba Yasaya eklenmesi için gelecek hafta yoğun şekilde meclis ve parti ziyaretlerimizin başlatılması,

         %2 çözümü sonrası Ankara’da 1. günü Üniversite Sorunları Çalıştayı ve 2. Günü YÖK önünde ses getirecek bir eylem ve toplantının yapılmasına karar verilmiştir.

           Sendikamızda her zaman şeffaflıktan yana olduk bu kapsamda mali tablolarımız gelir ve giderlerimiz web sayfamızda herkese açık güncel şekilde yayınlanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

        Değerli çalışma arkadaşlarımız bizler sendikal geleneği bozarak zor ve uzun yolu seçtik. Bizlerle olacak herhangi bir siyasi partinin altına sinmedik. Neysek o olduk kapalı kapılar ardında yapılan hiçbir işimiz olmadı. Bugüne kadar zoru görüp kaçmadık. Makam, Mevki, Sıfat, Unvan kaygımız olmadı. Her gün başımızı yastığa koyduğumuzda bizlere güvenen binlerce kişi için bugün bir şey yapabildik mi? Yarın ne yapabiliriz vicdanı ile uyuduk. Umutla, Azimle Kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ortak hislerimiz, ortak acılarımız, ortak dertlerimiz, hüzünlerimiz var. Sizlerin duaları, umutları var. Bu yüzden biz buradayız sizinleyiz, Umutla, azimle, kararlılıkla...

       Hiçbir zaman Üniversite İdari Personelini, kadrolarımızı sahipsiz bırakmayacağız… Tüm çalışma arkadaşlarımızı sendikamıza bekliyoruz.

www.unipersen.org.tr

#ÜniversiteİdariPersonelSendikası

#ÜniversiteİdariPersonelininİlkveTekTemsilcisi

#ÜniversiteİdariPersonelineGüzelGünlerYakındır.

bottom of page