top of page

MAHKEME;  %2 Döneminde Üyelerimize Ödenmeyen Toplu Sözleşme İkramiyeleri

Geçmişe Dönük Olarak ÖDENMELİ dedi.

 

        Ankara 6. İdare Mahkemesi 2024/565 sayılı kararı ile; %2 Düzenlemesi nedeniyle ödenmeyen toplu sözleşme ikramiyesinin geçmişe dönük olarak ödenmesi gerektiği yönünde emsal nitelik taşıyan çok önemli bir karar verdi.

 

Diyanet Birlik Sen tarafından açılan davanın karar gerekçesinde;

 

“Anayasa'nın ilgili hükmü ve dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; dava konusu işlemin yasal dayanağı olan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 4. maddesinin ikinci fıkrasının, Anayasa'ya aykırı olduğundan bahisle iptal edildiği, dolayısıyla dava konusu işlemin de hukuken dayanaksız hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Öte yandan, dava konusu işlem yukarıda yer alan gerekçeyle hukuka aykırı bulunarak iptal edildiğinden, bu işlem nedeniyle davacı sendika üyelerinin yoksun kaldığı parasal haklarının davalı idarece sendika üyelerine ödenmesi de gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle davacı sendika üyelerinin yoksun kaldığı parasal haklarının davalı idarece sendika üyelerine ödenmesine karar verilmiştir.

 

Bu karar; sendika üyelerimize % 2 nedeniyle eksik ödenmiş toplu sözleşme ikramiyelerinin de geriye dönük olarak ödenmesi gerektiği yönünde emsal bir nitelik taşımaktadır.

 

Ayrıca; sendika üyelerimize geriye dönük toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi için Danıştay ve Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açtığımız davalar devam etmektedir. Şunu ifade edebiliriz ki; bu kararın, bizim gibi aynı konuda açılan diğer davaları da olumlu bir şekilde etkileyecektir.

 

Üyelerimizin kayıpları inşallah karşılanacaktır. Bu kapsamda bu süreçte maddi zorluklar nedeniyle sendikamızdan ayrılmak durumunda kalan ve halen sendikamıza üyeliklerini taşımayan çalışma arkadaşlarımızın da sendikamıza üyeliklerini taşımalarını rica ediyoruz.

 

Üyelerimizden 2 aydır tüm sendikalardan %20 daha az sendika aidatı kesmeye devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar çalışma arkadaşlarımızın bütçelerine destek olmaya devam ediyoruz. Devamda edeceğiz. GYS portalımızı güncel hale getirerek, deneme sınavlarımızı 1 aydan 2 haftaya sonrada 1 haftada bir olacak şekilde sizi en iyi şekilde sınava hazırlayacağız. Tayin Nakil Hakkımızla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Bazı sendikaların biz yaptık deme telaşıyla yarattıkları bilgi kirliliğine itibar etmeyin. Üniversite Çalışanlarının İlk ve Tek Temsilcisi ÜNİPERSEN’dir. Bu mücadelemizden de başarıyla çıkacağız. Sizden tek ricamız artık hiçbir anlamı olmayan siyasi öğretmen sendikalarından ayrılıp Ailenizin Çalışma arkadaşlarınızın yanında yer almanız. Bu büyük mücadeleyi güçlendirmenizdir.

Karar-1.png
bottom of page