top of page

     ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ TAYİN SORUNU ÇÖZÜME YAKIN...

      Dün Cumhurbaşkanımızın, Sözleşmeli personel için 3+1 sistemi üzerinden kadro verilmesi yönünde önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmayı, çok parçalı olan kamu personel sisteminin tek tipe indirilmesi adına olumlu çalışma olarak görüyor, tüm eksikliklerin tamamlanarak tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde çıkarılması talebimizdir.

 

     Ayrıca üniversite idari personelinin tayin sorununa çözüm üretilmeden sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi üniversiteler özelinde bir anlam ifade etmeyecektir. Tüm çalışanlar hem mali, hem de özlük hakları yönünden adil bir sisteme tabi olana kadar mücadelemiz sürecektir. Kurulduğumuz günden beri kanayan yaramız dediğimiz Tayin- Nakil Hakkımızın olmaması her geçen gün çok daha fazla kişinin mağduriyetine neden olmaktadır. Üniversite Yönetimleri de Üniversite İdari Personeli de artık bu yükü taşıyamamaktadır.

 

       Sendikamızın ve Üniversite İdari Personelinin Mücadelesi ve gayretleriyle 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6 ncı dönem Toplu Sözleşmede idari personelin tayin mağduriyetinin gidermek için önemli bir adım atıldı... Fakat bugüne kadar bu adımı destekleyecek somut bir adım atılmamıştır. Sürecin daha fazla uzamamalı Üniversite Çalışanlarının Kanayan yarasına artık durmalıdır. Büyük personel sorunlarının EYT, Sözleşmeli Personel Sorunları çözüme kavuşturulduğu şu günlerde 100.000 Üniversite İdari Personelinin en doğal hakları olan Tayin sorununa çözümü zor olmayacaktır.

 

      Bugün ÜNİPERSEN olarak Üniversite İdari Personelinin Sorunlarının konuşulduğu ve sorunların çözümü için adım atılacağı sürece getirdik. Artık kamuoyunda Üniversite İdari Personeli diye bir çalışan grubu olduğu ve sorunları ve hakları için mücadele ettiğini herkese gösterdik. Sesimizi daha güçlü duyurabilmek için sizlere daha fazla ihtiyacımız var. Tayin Yönetmeliği, düzenlemesinin gündemde olduğu şu günlerde birlik içerisinde tek ses tek yumruk mücadelemizi güçlü şekilde sürdürelim.

 

      Biz Sendika olarak her gün sorunlarımızı haklarımızı her alanda gündeme getirmeye devam edeceğiz. Sizlerden tek isteğimiz bizlere destek olmanız, etkinliklerimize, ailemize katılmanızı bekliyoruz.

 

#ÜniversiteİdariPersoneliTayinNakilHakkıHemen

#ÜniversiteİdariPersonelininİlkveTekTemsilcisi

#ÜniversiteİdariPersonelSendikası

bottom of page