top of page

SENDİKAMIZDAN ODTÜ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE BASIN AÇIKLAMASI;

“ODTÜ KÜLTÜRÜNE VE ODTÜ YÖNETİM ANLAYIŞINA YAKIŞMAYAN ODTÜ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİMİNİ KINIYORUZ.

          ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, maalesef Orta Doğu Teknik Üniversitesinin değerlerine, kültürüne sırt çeviren hukuk tanınmaz keyfi bir yönetim anlayışıyla yönetilmeye devam edilmektedir.

         Her türlü keyfiliğin hüküm sürdüğü, Mobbingin her türlüsünün uygulandığı, hukuka aykırı işlemlerin alenen icrasına, makama yakışmayan her türden davranışın sergilendiği bir yer olmuştur.

 

          Proje elemanı adı altında eş, dost akraba işe alınmış. Memurlar yerine bu kişiler masa başı işlere verilmiştir. Lojmanlar hiçbir puanlama vb kriter olmadan eş dost yandaş kişilere verilmiş ve mobbing aracı olarak kullanılmıştır. 7/24 keyfi görevlendirmeler yapılıp ücretleri ödenmemiştir. Son 6 ay içerisinde personel için 6 ayrı soruşturma açılmış. Davalar açılmıştır. Deniz Bilimleri Enstitüsü Memur için çalışılamaz, yaşanılamaz bir birim haline gelmiştir.

 

      ÜNİPERSEN olarak yapılan tüm bu uygulamaların haksız, hukuksuz olduğunu ifade ediyoruz. Haklı olanların mağdur edildiği sayısız usulsüzlüğün yapıldığı, tepki gösterenlere parmak sallandığı bu yönetimi ve anlayışını protesto ediyoruz.

 

Bu nedenle düzenlediğimiz Basın Açıklaması;

       Üniversite idari personel sendikası olarak bugün burada ODTÜ deniz bilimleri enstitüsünde yaşanan sorunları dile getirmek için gelmiş bulunmaktayız. Yönetici; ilgili birimin düzenini korumak, verimli bir çalışma ortamı hazırlamak, çalışanların huzurunu sağlamakla mükelleftir ancak,

       ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Yönetimi enstitüyü bir aile şirketi gibi yönetmek istemesi işine karışan bu böyle olmaz kanuna aykırı diyen personeli sorunlu personel ilan edip, yaptıkları hukuksuzluğun üstünü örtmek mi istemektedir;  öncesinde yaşanmakta olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine soru önerisi verilecek duruma getirilmiş sorunların çözmek yerine halen bu sorunları katlayarak,  personel arasında ayrımcılık ve kayırmacılık yaptığı, bazı personele sürekli bir şekilde baskı ve mobbing uyguladığı, personelin hem maddi hakları hem de sorunlarının görmezden gelindiği, personel üzerinde artan baskının artık şiddet, zorbalık hatta tehdit ve küfür boyutuna kadar ulaşmıştır.

       ODTÜ yönetimi tarafından yapılan liyakatsiz atamaların sonucunun bir örneği olarak; yıllardır süre gelen ODTÜ Deniz Bilimlerinde “yönetim ile personel” arasında bizden olmayan bizden değildir mantığı ile yaşatılan ayrımcılık ve kayırmacılık, sonrasında baskı ile yapılan mobbingler, yine yanına yenileri eklenerek çalışma ortamını düzeninin bilinçli ve kasıtlı olarak yönetim tarafından bozularak personel arasında çatışma ortamı yaratılmasına sebep olunmuştur.

       Bizden olmayan mantığı ile düşünülen personelin sürekli olarak usulsüz ve haksız soruşturmalara tabii tutulması personel arasında ve çalışma düzeninde yönetim eliyle dengesizliğin oluşturulduğu ve çalışan personelin huzursuz edildiği, çalışma şevkinin kırıldığı hatta bazı personelin enstitü sekreterliği ve yönetim tarafından kişilik haklarının zedelendiği itibarsızlaştırıldığı bir durum da sergilemiştir.

 

          Bizler üniversite idari personel sendikası olarak her zaman üniversite personelinin destekçisi, dayanağı ve en yakınındaki başvurabileceği bir sendika olarak her zaman yanındayız, takipçiyiz!!

       Bugün burada yaşanan sorunları ilgili mercilere bildirdiğimiz için sendikamıza ve üyelerimize deniz bilimleri enstitüsü yönetimi eliyle yapılmış ve organize edilmeye çalışılan çirkin ithamlara, tehditlere üyelerimize yapılan baskılara ve hatta ağza alınmayacak derecede sendikamıza yapılan küfürlere karşı sendika olarak asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Bu yaşananlar için sendikamız tüm hukuki süreçlere başvuracaktır.

          ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Yönetimi tarafından personele yapılan mobbingi asla kabul etmiyor ve tasvip etmiyoruz.  Şu an ODTÜ Deniz Bilimlerinde açılmış sayısız idari ve asli davalar bulunmaktadır. Bir eğitim öğretim kurumunun adının ilimle bilimle anılması gerekirken mahkemeler de sayısız davalarla konu edilmesi çok düşündürücü bir durumdur.

       ÜNİPERSEN olarak her zaman çalışan ve emekçinin hakları için gerekli hassasiyeti gösterecek ve haksızlıklar kamu zararının engellenmesi için tüm hukuksuzluğun karşısında olacağımızı buradan bildirmek isteriz.

        Tüm üyelerimize ve üniversite çalışanlarına saygılarımızı sunarız.

bottom of page