top of page

    SAĞLIK PERSONEL SENDİKASI ( Sağlık-Per-Sen ) Kuruldu...

 

         Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİ-PER-SEN) olarak kurulduğumuz günden beri tek amaç ve gayemiz Üniversite İdari Personelinin haklarının elde edilerek hak ettikleri değeri görmeleri için azimle, kararlılıkla, umutla çalışmaktayız. Sendikacılık düsturunu değiştirerek bir partiye yaslanmadan bir yerlere gelemezsiniz diyen kişilere, sendikalara inat kimsenin adamı olmadan kimsenin ön bahçesi arka bahçesi olmadan, Üyelerimizin desteği, umutları, duaları ve örnek sendikacılığımız ile Üniversitelerin en güçlü sendikası olma yolunda güçlü ve emin adımlar ile ilerliyoruz. Ve bunu başaracağımızdan eminiz.

       Bu umudumuz, kararlılığımız, azmimiz ve sendikacılığımız diğer bir çok hizmet kolu tarafından da takdir edilmekte. Ve onlara umut olmaktadır. Bu kapsamda bizlerinde desteklediği ve sendikamıza gelen çok fazla talep ile Üniversite Hastanelerinde çalışan Üniversite İdari Personeli arkadaşlarımız sağlık iş kolunda olmaları nedeniyle sendikamıza üye olamamaktalar, fakat sıkıntılarımız çok benzer özellikle Tayin Nakil Hakkı konusunda ve bir çok konuda iş birliği içinde olacağımız Sağlık Personel Sendikası (SAĞLIK-PER-SEN) Erzurum merkezli olarak bu hafta kurulmuştur. Kendilerine başarılar diliyoruz… Zor ve Meşakkatli bir yolda olacaklar ama biliyoruz ki gerçekten samimiyetle Sağlık İdari Personelinin sorunlarını çözme noktasında olurlarsa arkadaşlarımız bu çabayı görerek gereken desteği kendilerine vereceklerdir.

       Bizler ÜNİ-PER-SEN olarak yeni kurulacak bu oluşumlara destek verme gayretindeyiz ve özellikle İDARİ PERSONEL noktası bizim için daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversitelerde Akademisyenler ve Öğretmenler, Hastanelerde Doktorlar, Adliyelerde Hakim ve Savcılar gibi meslekler ön plana çıkarken tüm bu kurumlarda ezilen ve hakkı için ses çıkaramayan idari personel göz ardı edilmektedir. Ve maalesef ki bu hizmet kolunda yer alan sendikalarda İdari Personeli azınlık olarak görerek haklarını göz ardı etmekteler.

      Herhangi bir konfederasyona bağlı değiliz ve konfederasyona bağlı olmamanın şu ana kadar eksikliğini hissetmedik. Ve bu eksikliği hissettiğimiz gün yada konfederasyon ile daha güçlü olacağımız ve sizlere daha faydalı olacağımızı gördüğümüz gün İdari Personel noktasında iş kolları bazında hazır olan 5 kardeş sendika ile konfederasyonu kurmak için hazırlıklarımızda tamamdır bundan kuşkunuz olmasın. Bizler sizlerden biriyiz ve hep birlikte olursak başaramayacağımız alamayacağımız hiçbir hak yok. Gelin bize bir kere şans verin. Lütfen üyeliklerinizi Sendikamıza alın.

         Sağlık Personel Sendikası ( SAĞLIK-PER-SEN ) kuruluş açıklaması şu şekildedir.

      Sağlık Personel Sendikası (SAĞLIK-PER-SEN) olarak Erzurum’ da kurulduk. Kamu sağlık çalışanlarının hakkını korumak için kurulan sendikamız öncelikli olarak idari personele (hemşire, tekniker, teknisyen, vs) yapılan haksızlıkları önlemek amacıyla kurulmuştur. Kurucuları da idari personellerden oluşmaktadır.

       Her kurumda olduğu gibi sağlık kurumlarında da idari personellere haksızlık yapılmaktadır. Üniversitelerde akademisyenler, devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında doktorlar, adliyelerde hakim ve savcıların hakları savunulurken aslında tüm kurumlarda ezilen ve hakkı için ses çıkaramayan idari personel göz ardı edilmektedir. Mevcut sağlık sendikalarının gerek temsilcileri gerekse yöneticileri makamlarını kaybetmek yada bilemediğimiz farklı korkuları sebebi ile haksızlıklara ses çıkarmamakta ve hiçbir soruna çözüm aramamaktadır. Sorunların çözümü için kurulmuş olması gereken sendikalar sorunlarla yaşamayı öğretmeyi amaç edinmekte belirtilen her soruna farklı bahaneler üreterek yada eskiden daha kötüydü diyerek çalışanlara yapılan haksızlıklara sessiz kalmayı tercih etmektedirler. Herhangi bir hak ihlâlinde bizlere yol gösterici olması gerekirken sendikalar ve yöneticileri aksine hareket etmekte ve bizler onlara yol göstersekte bu böyle gelmiş böyle gider gibi savunmalar yapmaktadırlar. Çalışanlara yapılan idari baskı karşısında durması gereken sendikalar idarelerin yanında yer almakta ve idarelerin sözcülüğünü yapmaktadır.

      Sendikalar, sivil toplum kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları ise çeşitli amaçlarda kurulabilen aynı amacı güden insanların bir araya gelerek oluşturdukları kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Ancak günümüzde sendikacılık anlayışı değişmiş, siyasi ve maddi çıkarlar doğrultusunda hareket eden kuruluşlar olarak görülmeye başlanmıştır. Buda biz çalışanların mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Toplu sözleşmelerde her yıl basit bir iyileştirme yapılmakta ve adeta çalışanların ağzına bir parmak bal çalınıp susturulmaktadır. Oysa biz çalışanlar olarak hakkımız olmayanı değil hakkımızı talep ediyoruz ve kesinlikle bu taleplerimizin her biri bizler için önemli taleplerdir.

      Gördüğümüz bu ve burada sayamayacağımız kadar fazla eksikliklerin giderilmesi için sadece çalışanların desteği ve el ele vermesi ile SAĞLIK PERSONEL SENDİKASI kuruldu. Bizler İnanıyoruz ki Sağlık Çalışanlarının desteği ile çok yakında haklarımızı elde edeceğiz. Hiçbir siyasi bağlantısı olmayan tertemiz bir sendikacılık anlayışı ile Sağlık çalışanlarının hakkını hep birlikte koruyacağız. Bizler birbirimize destek çıkacağız. ..

     Ve de kurulma sürecimizde bizlere sonsuz destek veren ÜNİ-PER-SEN’ e Minettarız kendilerine teşekkür ederiz. Yapılacak tüm ortak çalışmalarda kendilerine sonuna kadar destek vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

www.unipersen.org.tr
www.saglikpersen.org

#ÜniversiteİdariPersonelSendikası
#SağlıkPersonelSendikası
#HepBirlikteDahaGüçlüyüz

bottom of page