top of page

İLKÖĞRETİM ÇAĞINA KADAR; YARIM GÜN ÇALIŞMADA ENGEL ÇIKARAN ÜNİVERSİTEYE TÜM ÜNİVERSİTELERE EMSAL OLACAK DAVA AÇTIK.

 

      Bazı üniversitelerde bu konuda sorunlar gündeme gelmekte izin noktasında bazı üniversite yönetimleri sorunlar çıkarmaktaydı. Bu kapsamda en son, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa yönetimi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen “Çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihe kadar yarı zamanlı çalışma hakkı “taleplerini red etmektedir. Sendikamız tarafımızdan gerekli hukuki işlemler başlatılmış tüm üniversitelere emsal olacak ilgili dava açılmıştır.

Devlet Memurları Kanunu'na Göre Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı

       657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinin F fıkrası ve Ek Madde 43'üne göre, memurlar aşağıdaki şartlarda yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilirler:

       Doğum yapan memurlar, doğum sonrası analık izninin veya 104'üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler.

       Yarım zamanlı çalışma hakkı, memurların çocuklarının bakım ve yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı sağlayan bir haktır. Bu hak, memurların hem iş hayatlarına devam etmelerini hem de çocuklarına daha fazla vakit ayırmalarını sağlayacak devlete her hangi bir yük getirmeyecektir.

       Tüm çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Birçok çalışma arkadaşımızın davaları devam ediyor… 13/b4 görevlendirmeleri, hülle atamalar, GYS haksızlıkları, lojman adaletsizlikleri ve sendikamızın açtığı  Geliştirme Ödeneği ve Yükseköğretim Tazminatı davalarımız devam ediyor. İnşallah hepsinden güzel haberler alacağız. Sendikamız her alanda mücadelesini sürdürmektedir.

      Alanda eylemlerimiz, üniversitelerde üniversite yönetimleri ve çalışma arkadaşlarımızla istişarelerimiz, mecliste milletvekili görüşmelerimiz, YÖK’te YÖK yöneticileri ile görüşmelerimiz, mahkemelerde hukuk mücadelemizle üniversite idari personelinin mücadelesini her alanda sürdürerek üniversite idari personelinin gururu, umudu olmaya devam ediyoruz… İnşallah kazanımlarımızla sesimizi çok daha fazla duyuracağız.

     Herkesi bu büyük aileye bekliyoruz… Bu büyük mücadeleye bekliyoruz… Üniversite çalışanlarının varoluş mücadelesinde yanımızda olmanızı istiyoruz...

     Üniversitelerde çalışan idari Personelden aldığımız güç ve güvenle kendi ellerimiz ile kurup yaşattığımız öz yuvamız Üni-Per-Sen’de  birlikteliğin gücü ile hareket edilecek siyasi partilerin vesayetine ve boyunduruğuna girmeyecek tüm gücümüzü sizlerden almaya devam edecektir.

Birlikte daha güçlüyüz...

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ....

bottom of page