top of page

            

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Ülkemize, Milletimize ve Vatanımıza

Hayırlı Olsun!

 

            24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonuçları neticesinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşlarımızı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev almaya hak kazanmış tüm milletvekillerimizi tebrik eder, sonuçların vatanımızın istikbali, birlik ve bütünlüğü için hayırlı olmasını diliyoruz

 

                 Seçim sonucunda bir ve beraber olarak DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN Kucaklaşmanın, husumetleri sona erdirmenin, yeni ve temiz bir sayfa açılmasının ÜLKEMİZE faydalı olacağı inancındayız,

 

BİZLER! Üniversite İdari Personel Sendikası olarak

 • Tayin ve Nakil mağduriyetlerin giderilmesi

 • Kurumiçi gelir dağılımında yaşanan adaletsizliklerin düzeltilmesi (Döner Sermaye Payları , Performans vb)

 • Yıllardır belediye çalışanlarının aldığı fakat üniversitelerin faydalanamadığı Sosyal Denge Tazminatı hakkının verilmesi

 • Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının uygulanmaması, yeterli kadro ve çeşitliliğinin sağlanması

 • Kurumdışından getirilen yöneticiler sorunu

 • Akademik personelden yapılan özellikle Genel Sekreter, Daire Başkanı v.b. Görevlendirmeler.

 • Lojmanların dağıtımda ki adaletsizlikler.

 • 13\b\4 maddesine dayanarak yapılan sürgünler.

 • Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapanların 1 Defaya Mahsus Öğrenimlerine Uygun Kadrolara Geçirilmesi

 •  3600 Ek Göstergenin Tüm Kamu Çalışanlarına Verilmesi

 • Ramazan ve Kurban Bayramlarında Memurlara 1 Maaş İkramiye Verilmesi " v.b eğitim çalışanlarının talep ettiği tüm hakların alınması için

                   Yeni kabineye  bu taleplerimizi iletmek için çalışmalara hızlı şekilde devam edeceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın Üniversite İdari Personelleri hak ettiği değere Üni-Per-Sen ile ulaşacaktır. Artık üyelik ve Teşkilatlanma çalışmalarına hız veriyoruz sadece ODTÜ,’de, Kırklarelli’de, Gebze’de Düzce’de vb. değil tüm illerde sendikamız çalışmalar yapacak ve yaklaşık 150.000 İdari Personeli kucaklayarak onların temsilcisi olmak için geliyoruz…

Durmak yok!, Dinlenmek Yok!, Susmak Yok! Bu Haklar alınana kadar UYUMAK YOK!!! Artık Sendikana destek zamanı….

                                                                                          ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONEL SENDİKASI (ÜNİPERSEN)

bottom of page