top of page

     Ocak maaş zam oranı % 4 + 1,49 Enflasyon farkı % 5,49 olarak belirlenmiştir. Enflasyon oranında zam maalesef memurlar için kazanım olmamaktadır. Memurun alım gücü her geçen gün düşmeye devam etmektedir. ENFLASYON da VERGİ de Memurların Sırtında taşınmaktadır...

 

       Enflasyon kadar zam almak maaşımızda alım gücümüzde maalesef bir artış sağlamamaktadır. Sokaktaki ve bizlere yansıyan enflasyon çok daha fazla olduğu düşünüldüğünde her geçen gün alım gücümüz düşmektedir. Evet Enflasyon ekonomi için ağır bir yük ama bu yük son yıllarda özellikle memurların sırtlarında kalıyor olmasını kabul etmiyoruz.

 

      Bu nedenle Maaş zammı + Enflasyon Oranı kadar artış şeklinde bir düzenleme zorunluluktur. EK ZAM Zorunluluktur. İYİLEŞTİRME ZAMMI Zorunluluktur.

 

       Kurumlarında verilen hiç bir tazminat hakkından faydalanamayan ve kamuda en düşük ücreti alan Üniversite İdari Personeli çok daha zor durumdadır. Yüzdelik zamlardan maaşımız düşük olduğu için daha düşük tutarlarda artış sağlanmakta ve arada ki makas giderek artmaktadır. Seyyanen bir zam veya iyileştirme kadrolarımıza acil olarak yapılmalıdır.

 

#ÜniversiteİdariPersonelSendikası

#ÜniversiteİdariPersonelininİlkveTekTemsilcisi

#EkzamİyileştirmeZammıZorunluluktur

 

www.unipersen.org.tr

bottom of page