top of page

Gündeme Dair Değerlendirmeler;

  1. İş Güvencemiz Kırmızı çizgimizdir;

           27 Nisan 2018 tarihinde yapılan bir söyleşide sayın Başbakan Binali Yıldırım; “Tüm Devlet Memurları Sözleşmeli Personel Yapılabilir” şeklindeki talihsiz açıklamasını Umut etmek ve inanmak istiyoruz ki  bu kabul edilemeyecek açıklamanın Başbakan Yıldırım'ın kişisel bir açıklaması olduğunu hangi hükümet olursa olsun böyle bir çalışma yapılması durumunda tüm memurların sabır sınırlarının aşılacağını. Ve kırmızı çizgimizin iş güvencemizin olduğunu herkes bilmelidir. Sendikamızda bu konuda yapılacak bir çalışmaya ne olursa olsun en sert tepkiyi verecek ve buna izin vermeyecektir…

 

   2.Üniversitelerin Bölünmesi ve Yeni Üniversitelerin Kurulması

           Konunun hiç tartışılmadan ve doğrudan bu durumun muhatabı olan söz konusu üniversitelerin akademik ve idari çalışanları ve öğrencilerinin geniş katılımlı görüşü alınmadan yapılması konusunda yanlışlar olduğunu düşünüyoruz. Yeni bir Üniversite kurmanın, Üniversitelerden tayin ve nakil almaktan daha kolay olmaması gerekiyor.  Tayin bekleyen Üniversite İdari Personeline yeni kurulacak üniversitelerde tayin önceliği verilmeli... Üniversite İdari Personellerinin sorunlarını görmezden gelerek Üniversiteleri 10'na da bölsek istenilen başarı ve kalite sağlanamayacaktır.

 

3.Emeklilere Bayram İkramiyesi kapsamının genişletilmesi ve tüm memurlara verilmesi;

        Hükümetin Emeklilere bayram ikramiyesi için attığı adımı olumlu ve güzel bir adım olarak görüyoruz. Bundan dolayı Hükümetimize de teşekkür ediyoruz, fakat Bayram ikramiyesi emeklilerin yanı sıra tüm kamu çalışanlarına da verilmelidir. 12 milyon emekliye bayram ikramiyesi verebiliyorsak, 2.5 milyon memuru da mutlu edebiliriz. Geçim sıkıntısı içerisinde geçinmeye çalışan ve kurumun tüm yükünü çeken kurumlarındaki hiçbir tazminat hakkından faydalanamayan Üniversite İdari Personelleride küçük de olsa bu bayram hediyesini analarının ak sütü gibi hak etmişlerdir.

4. Uzman ve müfettişlere, YÖK'e geçiş imkanı

            Sendikamızın ısrarla üzerinde durduğu görevde yükselme ile ilgili üniversitelerde sadece şef ve Şube müdürü kadrolarının olduğu ve bunlarında çok kısıtlı olduğu için diğer kurumlarla fırsat eşitsizliği yarattığı ve personelin mutsuz olarak gelecek planı yapamadığı diğer kurumlarda olduğu gibi uzmanlık kadrosunun açılması gerektiğini her zaman dile  getiriyoruz. 02 Mayıs 2018 tarihinde görüşülen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılması düşünülen değişiklikler Meclis Milli Eğitim Komisyonunda kabul edilmiştir. Kabul edilen düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edildikten ve Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. YÖK Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olarak dışarıdan naklen atama alacaktır. Üniversitelerde bulunan nitelikli personele de acil olarak uzmanlık kadrosu açılmalıdır. 

bottom of page