top of page

Kamu İşveren Heyetinin teklif ettiği,

tüm kamu çalışanları ile tüm Kamu Sendikalarını hayal kırıklığına uğratan

“YOKSUN” Zam Teklifi KABUL EDİLEMEZ

     Kamu İşveren Heyetinin teklif ettiği ve tüm kamu çalışanları ile tüm Kamu Sendikalarını hayal kırıklığına uğratan “YOKSUN” Zam Teklifini kabul etmek mümkün değildir. İş kollarının talepleri kısmında ise bu tarihe kadar hiç bir görüşme yapılmadı itirafı bizzat yetkili sendika tarafından dile getirilmiştir. Maalesef %2 Sendika aidatı için kamu personeli kurban edilmiştir. Kayıplarımız her geçen gün artmaktadır...

  • SEYYANEN ZAMDAN YOKSUN!

  • REFAH PAYINDAN YOKSUN!

  • BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YOKSUN!

  • EK GÖSTERGEDEN YOKSUN!

  • GELİR VERGİSİ MATRAH DÜZENLEMELERİNDEN YOKSUN!

  • YHS’NIN GİH SINIFINA GEÇİRİLMESİNDEN YOKSUN!

  • KADROLARDA Kİ ÜCRET ADALETSİZLİKLERİNDEN YOKSUN!

  • KAMUDA TAYİN NAKİL SORUNLARINDAN YOKSUN!ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLEMEZ...

    Hükümet yetkililerimizin bir an önce yukarıda belirttiğimiz maddelerle ilgili tekliflerle gelmelidir. Konu Kamu Personeli olunca Devletimizin paraya ihtiyacı var, bütçe açığı vb söylemler yanlıştır. Devlet biziz kamu çalışanları devletin taa kendisidir.

Bir an önce süreç hakem heyetine gitmeden taleplerin karşılanarak Kamu çalışanları ile hükümet kucaklaşmalı helalleşmelidir.

#TopluSözleşme

#ÜniversiteİdariPersonelSendikası

#ÜniversiteİdariPersonelininİlkveTekTemsilcisi

bottom of page