top of page

EYT DÜZENLEMESİNDE Kİ EKSİKLİKLER GİDERİLMELİDİR...

    Başta 8 EYLÜL 1999 sonrasında göreve başlayan çalışanlar için Kademeli emeklilik talebimizi yeniliyoruz... Ve emeklilikte değer kazanan 1. dereceye düşen tüm kamu personeline 3600 Ek Gösterge mücadelemizi sonuç alana kadar sürdürmeye devam edeceğiz.

      EYT Düzenlemesinde Memur Neden Yok Sayılmaktadır…

  TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen EYT düzenlemesinde memur yok sayılmaktadır, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yapılan düzenlemelerde SSK Sandığındaki İşçiler 5000/5975 aralığındaki prim günleri ve 20-25 (kadın-erkek) yıl önce sigortalılık başlangıcı olması koşuluyla emekli edilirken Emekli Sandığındaki memur 20-25 yıl önce sigorta girişi olmasına rağmen 7200/9000(kadın /erkek) günle emekli edilip , 5400 günle kısmi emeklilik hakkı ise halen 61 yaşına gelme koşuluna bağlanmıştır. 20-25(kadın-erkek) yıl önce SSK’lı olarak işe başlayan bu kişiler memur olmayıp SSK’lı olarak çalışmaya devam etselerdi tam emekli olabileceklerken, 5400 günle kısmi emeklilik hakları bile 61 yaşa bağlanmıştır. Acilen ek bir madde ile memurların emeklilik şartları düzenlenmeli prim gün sayısını SSK ile eşitlenerek kural birliği oluşturulmalıdır. SSK’lılar 5000-5975 aralığında yatırılmış prim günüyle emekli olurken memurun 5400 prim günüyle kısmi emekli bile olamaması, ancak 9000/7200 (erkek-kadın) prim gününde emekli edilmesi Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu durum özellikle çalışma hayatına SSK’lı olarak başlamış sonrasında emekli sandığına geçmiş olan memurlar açısından büyük bir mağduriyet oluşturuyor. BAĞKUR’da da Memurlar gibi 9000 olan prim günü 7200 güne düşürüleceği açıklaması yapılmıştır. Kural birliğinin esasını oluşturan temel ilke Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur mensubu çalışanların eşit haklara sahip olmasıdır. Bunun için yapılması gereken; acilen ek bir yasal düzenlemeyle EYT kapsamındaki tüm çalışanlar için, özellikle deprem bölgesinde yer alanların durumu da gözetilerek derhal tüm SSK Emekli Sandığı Bağkur mensuplarını kapsayan eşitlikçi bir uygulama sağlanarak bu mağduriyetlerin Yüce Meclisimiz tarafından hemen giderilmesidir.

     Memurun Bu Mahrumiyeti Nasıl Giderilebilir

   EYT kapsamındaki işçiler SSK’lı olduklarında 5000/5975 günlük primlerini yatırıp kadın iseler 20 , erkek iseler 25 yılda sigortalılık süresini doldurduklarında emekli olabiliyorken ; aynı prim şartlarını yerine getirmiş memurlara da EYT kapsamında olmalarına rağmen sandıklarındaki aktüeryal hesaplarından kaynaklı maliyet unsuru 7200/9000 günü dayatsa da en azından hakkaniyet ilkesine uygun olacak şekilde işe başlangıç tarihlerine göre aynen SSK’dan emekli olabilecekleri prim gününü doldurduklarında yani 20-25 (kadın-erkek) yıl toplam SGK mensubu sigortalılık süreleri dolduğunda 5000-5975 aralığındaki prim günleri tamamlanmış olduğu takdirde; aynı 5400 günle kısmi emeklikte haiz haklarla ama yaş hadsiz kısmi emeklilik hakkı veren bir düzenleme getirilmelidir. Çalışma hayatına SSK mensubu olarak başlayıp sonrasında memur olan erkekler 7740 kadınlar 5940 prim günü yatırmış olmalarına rağmen emekli edilmedikleri gibi 3,5 yıl daha çalışmaları gerekmektedir. Daha az günleri olanlarda bu çalışma süreleri memuriyet için artmakta tekrar SSK’lı olduklarında da tavan primleri yatırsalar dahi kendileriyle şu an eşit prim günü olan SSK’lılardan 3,5 yıl fazla çalışıp yine bu kadar süre fazla prim yatırsalar bile daha düşük emekli maaşı almakta ve bugün hakkaniyet ilkesine uygun olarak kendilerine verilebilecek kısmi emeklilikler mertebesinde olmaktadır. Kısmi emeklilik olanağı da sağlanamıyorsa hiç olmazsa memuriyetteki günlerini SSK’ya aktarıp emekli olmaları sağlanmalıdır ki bu kişiler devlet memuru oldukları için çalışma hayatlarına başladıkları günkü emeklilik haklarından mahrum olmasınlar. Yoksa bu memurların EYT kapsamında olmalarının hiçbir anlamı kalmamaktadır. Nihai sözümüz hakkaniyet ilkesine uygun olarak memurlara (özellikle çalışma hayatına SSK’lı olarak başlayıp EYT kapsamında bulunanlar başta olmak üzere) çalışma hayatına başladıklarında SSK’lı ile aynı prim günü ve sigortalılık süresinde en azından kısmi emeklilik ya da 5400 günle (sandık aktüeryası daha kolayca hesaplanabileceğinden)kısmi emeklilik veya en azından ilk SSK’lı oldukları günkü koşulları ile SSK’lı olarak emekli olma imkanlarından birinin EYT’deki düzenlemeye göre derhal verilmesini sağlayacak bir düzenlemenin yeni torba kanun düzenlemesi içinde yer almalıdır...

bottom of page