top of page

ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİNİN SALON BAŞKANI VE GÖZETMEN OLMASI ÖNÜNDE Kİ ENGELLERİN KALDIRILMASI İÇİN ÖSYM BAŞKANLIĞINA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİK

 

     Büyük sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla (YKS, KPSS vb) bizleri hatırlayan ÖSYM Başkanlığına sadece büyük sınavlarda değil tüm sınavlarda Gözetmen ve Salon Başkanlığı verilmesinin sağlanması için ziyaret gerçekleştirdik.

 

    Üniversite İdari Personeli olarak sadece birkaç sınavda öğretmen ve akademik personelden arta kalan görevleri bize vermek için bizlerin yanımıza gelip diğer sınavlarda unutulmayı kabul etmiyoruz!!

 

         MEB tarafından yapılan sınavlarda YKS vb Üniversite Çalışanları Akademik ve İdari Personel görev alamamaktadır. MEB kendi personeline pozitif ayrımcılık yaparken YÖK’e bağlı ÖSYM, sınavlarda kendi personeli Üniversite İdari Personeline görev vermekten imtina etmektedir. YÖK’e bağlı çalışan ÖSYM’ye tekrar hatırlatıyoruz. Üniversite İdari Personeli YÖK’ün ÖSYM’nin Personelidir.

 

         Yükseköğretim kurumlarında görevli İdari Personele sınav görevi verilmemesinin hiçbir hukuki ve fiili gerekçesi olamaz. Büyük Sınavlarda (YKS,KPSS) Üniversite İdari Personeline bugün olduğu gibi Gözetmenlik vb görevler verilmektedir. Ayrıca Üniversite İdari Personeli Seçim, Referandum gibi özel dikkat isteyen Şerefli, Onurlu görevlerde hakkıyla görev almaktadır. Sınav salonlarında görevlendirilen personelin aldıkları sorumluluk ve görev bilinci için akademik kariyer sahibi olmak gerekmediği ortadadır ki bir çok Üniversite İdari Personelimiz Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunudur. Yönergede görevlerine baktığımızda soruların dağıtımı, toplanması ve sınavın aksatılmadan yürütülmesi için görevlendirildikleri anlaşılmaktadır. İdari Personele görev verilmesini engelleyecek hiçbir akademik durum söz konusu değildir. Üniversite İdari Personeli nasıl ki Üniversitenin maaşlarını, ihalelerini, tazminatlarını, bütçelerini yapıp üniversitede tüm idari görevleri yerine getiriyorsa sınav görevini de hakkıyla, lakıyla yerine getirecektir.

 

       Merkezi sınav görevlerinde Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm çalışanların yararlandırmalarına imkan sağlanması, çalışma barışının tesisi yanında kurumsal bütünlüğü ve hizmetin devamlılığını da sağlayacaktır. Ve üniversite İdari Personeli hem ücret noktasında, hem Özlük hakları noktasında hem kendi kurumunda hem de diğer kurumlar arasında devletin sağladığı imkanlardan en az yararlanan kamu çalışanları olarak bu görevler ile aile bütçelerine alınlarının akıyla katkı sağlamaya çalışan İdari Personel için fırsat olacaktır.

 

       Değerli Arkadaşlar Yıllardır Üniversite İdari Personelini unutanlar, haklarımız için hiç bir şey yapmayan öğretmen sendikaları ÜNİPERSEN için 350.000 Üniversite Çalışanı var 350.000 ile masaya oturamazsınız öğretmenlere mahkumsunuz teslim olun diyorlarmış. Üniversite İdari Personeli öğretmenlere ve Öğretmen Sendikalarına mahkum değildir. Artık kendi Ailesi ve  yanlarında dağ gibi Sendikası ÜNİPERSEN var. Bugüne kadar o masada oturanlardan ne fayda gördük. Koltuklar, masalar sizin olsun bizim yerimiz YÖK, Üniversiteler, MYO’lardır.

 

 

#ÖSYMSınavlarındaÜnivİdariPersoneliGörevlendirilmelidir

#ÜniversiteİdarPersonelSendikası

#ÜniversiteİdariPersonelininİlkveTekTemsilcisi

bottom of page