top of page

HAKLARIMIZI ALANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

        Üniversite İdari Personeli ve MEB İdari Personelinin Hakları için bir araya gelen TEÇ-SEN ve ÜNİ-PER-SEN Geleceğin Sendikaları olarak İdari Personelin Umudu olmaya gönülleri fethetmeye devam ediyor.  Eylemimeze destek veren Sendikamız Yönetim Kurulu Üyelerine Temsilcilerimize ve yanımızda olan ve gelemeyerek gönülden desteğini hissettiğimiz tüm Üniversite İdari Personeline Teşekkür Ederiz.

        Üniversite İdari Personelinin Sesini duyurmak görünür kılmak haklarımızı almak için mücadelemiz durmaksızın devam edecek.  

 

      Tüm bu çalışmalar için sendikamız alt yapısını oluşturmuştur. Genç Dinamik yapısı, mücadele azmi ve kararlılığı ile köhneleşmiş, siyaset batağında sorunları çözmekten çok çözümsüzlük yaratmış üyelerinden uzaklaşmış siyasi sendikacılığı yıkarak. Gerçekten memurun yanında siyasetten ranttan uzakta gecesi gündüzü haklarımızı iyileştirmek için çalışan GELECEĞİN SENDİKALARI ile yürüme zamanı gelmiştir.

     Arkadaşlar gelin artık çalışma arkadaşlarınızın yanında yer alın. Bizim elimizi güçlendirin artık biz daha güçlü alanlara çıkmak istiyoruz. Yaptığımız görüşmelerde 100.000 İdari personel üyemiz için buradayız ve bu hakları almadan da buradan ayrılmayacağız demek istiyoruz. Gelin mücadelemizde birlikte olalım. Gelin Haklarımızı birlikte savunalım biz Birlikte çok daha güçlüyüz. Lütfen sendikamıza çalışma arkadaşlarınıza bir şans verin. Üyeliklerinizi sendikamıza alın...

 

 

ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONEL SENDİKASI / ÜNİ-PER-SEN BASIN AÇIKLAMASI

 

28 TEMMUZ 2021

 

        Değerli basın mensupları, Kıymetli Çalışma Arkadaşlarımız; Üniversite İdari Personelleri ve eğitim çalışanları TEÇ-SEN ve ÜNİ-PER-SEN olarak bugün kamu çalışanlarının gerçek taleplerini kamuoyuyla paylaşmak için Toplu sözleme taraflarınca unutulan eğitim çalışanlarını ve Üniversite İdari Personelini hatırlatmak, sorunlarımızı, taleplerimizi görünür kılmak için ALANLARDAYIZ... EYLEMDEYİZ...

 

      Kamu Personeli olarak geçim sıkıntısı içerisinde buruk bir bayramı geride bıraktık.  Artık  memurlara hak ettikleri bayramı yaşatmak için bir fırsat var önümüzde… Bilindiği üzere 2022-2023 yıllarını kapsayan döneme ilişkin Toplu Sözleşme Maratonu 02 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. Ancak yetkili sendika ve konfederasyonun ve toplantıya katılacak sendikaların kamuoyuna yansıyan taleplerini incelediğimizde, yine üniversite idari personelinin son sıralara birkaç madde olarak layık görüldüğünü gördük. Bu nedenle; toplu sözleme taraflarınca unutulan Üniversite İdari Personelini hatırlatmak, sorunlarımızı, taleplerimizi görünür kılmak için alanlarda olacağız.

 

     Her toplu sözleşme görüşmesinde olduğu gibi biz yazdık istedik ama olmadıyı duymak istemiyoruz. Sabrımız tükendi artık. Bir kere olsun 150.000 personel grubunun taleplerinin ön sıralarda talep edildiği gerçekten sorunlarımız ve taleplerimiz sahiplenilerek masaya oturulmalıdır.

 

    12 yıldır kamu çalışanları ve Üniversite İdari Personeli aynı senaryo, aynı oyun ile oyalanmaktadır. Kamu çalışanlarının 12 yılın sonunda öğrenmesi gereken ders çok basittir. 12 yıldır aynı sendikaya yetki vererek her defasında farklı bir sonuç çıkmasını beklemek hak ve adalet arayışına vurulan bir darbe, geleceğe bırakılan karanlık bir leke ve atalarımızın geçmişten bugüne ulaştırdığı mücadele ruhuna hakarettir. 

        ÜNİ-PER-SEN ve TEÇ-SEN olarak bugün burada haklı taleplerimizi hep birlikte duyurarak mücadelemizi güçlendiriyoruz. TEÇ-SEN Genel Başkanı  Ümit DEMİREL başkanımızın açıkladığı taleplerin tamamına destek vermekteyiz . Tüm bu talepler 6,4 milyon kamu çalışanının, memur emeklisinin ve sendikamızın ortak talebidir. Taleplerin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıp sonuna kadar mücadele edeceğiz.

      Şimdiye kadar öğretmen odaklı sendikaların üniversite idari personelinin haklarına sahip çıkamaması nedeniyle kamu personelinin yaklaşık %90’nın sahip olduğu Ama üniversite idari personelinin halen büyük mağduriyetler yaşadığı sorunları Tüm bu açıklanan taleplere ek olarak Üniversite İdari Personeli için taleplerimiz şeklinde ayrıca burada kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

     1- Üniversitelerde Görev Yapmakta olan Üniversite İdari Personelinin ( GİH, THS, YHS, SHS 4/B Sözleşmeli) Tayin Nakil Hakları Kanayan yaradır. Bu Hak İnsanlık ve Yaşam Hakkıdır.  Çözümü için Rektörlerin İnisiyatifinde olmayan acil Yönetmeliğin hazırlanarak yürürlüğe konulması,

2-Üniversitelerde görev yapmalarına rağmen bu kurumlarda verilen hiçbir ödenek ve tazminattan faydalanamayan Üniversite İdari Personelinin Yüksek Öğretim Tazminatından faydalanmasının sağlanması,

3-Üniversite İdari Personeli için sürgün maddesi olarak kullanılan Geçici Görevlendirme 13-b/4 maddesi tamamen kaldırılması,

4-Üniversitelerde görev yapan idari personelin liyakat ve hizmet esasına bağlı şekilde kurum içerisinde görevde yükselmelerinin ve farklı unvanlara geçişinin önünün açılması için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir merkezde belirli periyotlarla en fazla 2 yılda bir  yapılmalıdır. Ve “Uzman Yardımcılığı” “Uzmanlık” kadrolarının Bakanlıklarda olduğu gibi  Üniversitelere de tahsisi sağlanarak İdari Uzmanlıkların önü açılmalıdır. Ve çok acı şekilde bu yıl tecrübe ettiğimiz Mülakat sistemi kaldırılmalı,

5-Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanı, Şube Müdürü v.b kadrolara Üniversitelerde görev yapmamış personellerin hülle yoluyla atanması veya Akademik Personelden 2547 SK 13/b-4 maddesiyle yapılan geçici görevlendirmeler ve vekaletler derhal kaldırılmalı ve Üniversitelerde İdari Personeller için tahsis edilmiş olan kadrolara hiçbir şekilde akademisyenlerin atanamayacağının kanunda kesin bir dille ifade edilmeli,

 

6-Üniversiteler de yer alan lojmanlardan Üniversite İdari Personeli için sadece % 10 -15 lojman ayrılmaktadır. Üniversitelerde Devlet Memuru olarak en düşük maaşı alan ve lojmana ihtiyacı olan kısmın Üniversite İdari Personeli olmasına rağmen bu haktan faydalanmak maalesef imkansız durumdadır. Bu oran artırılmalıdır. Lojmanlar Akademik ve İdari Personel Sayısına göre eşit orantılanmasının önündeki engellerin kaldırılması,

7-Üniversite İdari Personeline ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında yemek ve servis hizmetleri sağlanmaktadır. Fakat üniversitelerde çalışan idari personelin tamamını bu durum eşit ve adil olarak karşılamamaktadır. Ayrıca zaman zaman bu uygulamalar üniversiteden üniversiteye bile uygulama da değişiklik göstermektedir. Öyle ki az sayıda personel çalışan il dışındaki birimlerde ve hatta bazı yerlerde il içindeki birimlere öğrenci ve çalışan sayısının az olması ya da tatil dönemlerinde hiç öğrenci olmaması gibi sebeplerle yemek hizmeti verilememektedir. Yine aynı birimlere personel sayısının azlığı veya belediye araçlarıyla ulaşımın mümkün olması gibi sebeplerle servis imkanı sağlanamamaktadır. Bu gibi durumlarda bulunan idari personele yol ve yemek ücretinin nakdi ödenmesi,

8-Üniversitelerde çalışan Daire Başkanı, Şef, mali hizmetler uzmanları ile YÖK mali hizmetler uzmanlarının özlük hakları diğer bakanlıklardaki aynı kadro ile çalışanlara eşitlenmesini talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

BASIN AÇIKLAMAMIZIN TAMAMI

 

 

 

 

 

 

 

Eylemimizin Basında Yansımaları;

https://www.memurlar.net/haber/982676/toplu-sozlesme-taraflarinca-unutulan-universite-idari-personelini-hatirlatmak-sorunlarimizi-taleplerimizi-gorunur-kilmak-icin-eylemdeyiz.html

https://t24.com.tr/haber/memurlar-ankara-da-eylemde-nasil-gercek-enflasyona-yetisebilirim,968627

https://www.haberinnabzi.com/memurlar-ankarada-eylemde-nasil-gercek-enflasyona-yetisebilirim-5738h

https://baskentpostasi.com/mobile/?title=tec-sen-ve-uni-per-sen-memurun-sesi-oldu&page=haber&ID=9098

BASIN AÇIKLAMASI FOX TV                           ANKA HABER AJANSI

EYLEM.png
bottom of page