top of page

MEMUR BU AY DA ENFLASYON ALTINDA KALDI

       Memurlar son bir yılda ekonomideki dalgalanmadan en çok etkilenen kesimlerden biri oldu. Bunun en temel nedeni son beş yılda memurun aldığı zamların enflasyon altında kalmasından kaynaklıdır. Memur her ne kadar altı ayda bir enflasyon farkı alsa da, açıklanan enflasyon oranı ile piyasa enflasyonu arasında farklılık göstermesi nedeniyle günden güne daha az reel ücret almak zorunda kalmıştır.

     Bilindiği üzere, 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde 2022 yılı için %5+7’ye imza atılmıştı. 2021 yılının son aylarında döviz ve enflasyondaki hareketlilik nedeniyle asgari ücrete %50 zam yapılırken memur için %2,5 ilave zam kararı alınmıştı. Biz, memurun kayıplarının telafisi için seyyanen zam yapılması gerektiğini, enflasyon hesaplamasına dahil edilecek küçük oransal zamların memurun kayıplarını telafi etmek bir yana, kayıplarının devamına neden olacağını ve ayrıca memurlar arasındaki ücret adaletsizliğini derinleştireceğini o gün de söylemiştik, bugün de söylüyoruz.

       Memurlara Ocak ayında yapılan %7,5 zam daha Ocak ayı bitmeden enflasyon altında kalmış ve Ocak ayı enflasyon oranı %11,10 olarak açıklanmıştır. Aynı şekilde Şubat ayı enflasyon oranı da %4,81 olarak açıklanmıştır. Ayrıca memurun enflasyonu diyeceğimiz memurların harcamalarının hemen hemen tamamına sahip olan temel yaşam ürünlerindeki artışlar açıklanan enflasyon oranının kat kat üzerindedir. Genel enflasyon oranına göre maaş zammı alan memur, harcamalarını piyasada son aylarda pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hızlı bir artış eğilimine giren temel yaşam ürünlerine harcamaktadır. Bu nedenle aldığı zamla refah artışı bir yana, şuan memur Toplu Sözleşme öncesi aldığı reel ücretin çok altında ücret almaktadır.

       Mart ayı enflasyon oranının %5,46 açıklanması ile memur için %14,23 enflasyon farkı oluşmuştur. Fakat enflasyon farkları 6 ayda bir maaşlara yansıtıldığı için bu farkı alması için memur, Temmuz ayını beklemek zorundadır. Memurun enflasyonu ile açıklanan enflasyon arasında büyük farklılıklar olması bir taraftan reel kayba neden olurken, diğer taraftan mevcut enflasyon farkını da almak için 6 ay beklemesi ayrıca kayıplara neden olmaktadır.

     Bugün memur evine ekmek götürmekte zorlanıyorken bu duruma bir an önce çözüm üretilmesi gerekmektedir. Ocak ayında %50 zam yapılan asgari ücret için bile kanunda yeri olmamasına rağmen tekrar zam yapılması konuşulurken, memurlar için bir çalışma yapılmaması düşündürücüdür. Memurun kayıplarının daha da derinleşmemesi için enflasyon farklarının aylık olarak yansıtılması gerektiğini ifade ediyoruz. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı ile ilettiğimiz bu durumu tekrar hem bakanlığa, hem de Cumhurbaşkanlığına ileteceğiz.

       Bağımlı sendikaların memurun sorunları için çözüm üretmemesi ve sendikal faaliyet dışında her türlü çalışmayla ilgilenmelerine artık dur diyerek bağımsız sendikalarda birlik olunmalıdır.

#Üniversiteidaripersonelsendikası

#Memurenflasyonaltındakaldı

#Memurzammı

bottom of page