top of page

Vizyonumuz;

               Üniversitelerde yönetim ilke ve uygulamalarını bilimsellik, hesap verebilirlik, şeffaflık, demokratiklik ve açıklık ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi için girişimlerde bulunmak.

             Üyelerimizin kamu çalışanı olmasından kaynaklanan tüm insani ve çalışma hayatı ile ilgili haklarını etkin ve yeterli ölçüde kullanabildiği ortamı oluşturmak

       Üniversitelerde çalışan İdari Personelin var oluşunun algılanması ve tam olarak temsil edilmesini sağlamak.

      Sendikamızı kişilerin tercihlerine saygılı, farklılıkları zenginlik sayan, değişime açık, çalışanların sorunlarına ve ihtiyaçlarını bilen ön yargısız, çözüm odaklı bir anlayış ile yönetmek

         Tüm Sendikal çalışmalarda bütün üyelerin söz ve karar sahibi olması ve demokratik hukuk düzeninin tüm sendika bünyesinde uygulanması sağlamak.

 

Misyonumuz;

         Üyelerimizin Ekonomik, sosyal, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini koruyan milli ve manevi değerlere saygılı olarak. Üniversitelerde çalışma barışını, birliği, dayanışmayı sağlamayı ve oluşabilecek tüm haksızlık ve hukuksuzluklarla mücadele etmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçları gerçekleştirilmesinde Evrensel İnsan Haklarına ve Anayasaya dayanan demokratik, laik, sosyal adalet ve hukuk devleti anlayışı içerisinde çalışır.

bottom of page