top of page

Üniversite İdari Personel Sendikasından Kamu Görevlileri Hakem Heyetine Çağrı

 

        Bildiğiniz Üzere 5. Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Uzlaşma Sağlanamamış süreç Kamu Görevlileri Hakem Heyetine geçmiştir. Burada verilecek kararlar nihai karar olacaktır. Bu nedenle Görevlileri Hakem Heyetine sesimizi duyurmaya çalışacağız. Ellerini Vicdanlarına koyarak hareket etmelerini talep edeceğiz. Verecekleri karaların insanların hayatlarını etkileyecek kararlar olacağını bu düşünceler ile karar vermelerini tekrar hatırlatmak isteriz.

      Burada verilecek kararlarda Kamuoyunda sadece yüzdelik zam kısmı ön plana çıksa da 11 Hizmet kolunda yaklaşık 578 adet Talep vardır. Burada Yüzdelik Zamdan çok daha hayati haklarda vardır. Özellikle aşağıda belirtiğimiz Kamuda Artık Kanayan Yaraya dönmüş sorunlar bugün acil olarak çözülmesi zorunluluktur ve Hükümetimizin Üzgün,kırgın olan Memurlar ile kucaklaşması için büyük bir fırsattır.

GENEL HAKLARDA ÖNCELİKLİ KONULAR;

• Refah Payı,

• Taban Aylığa yapılacak Seyyanen Zam ( Makas giderek açılmakta En düşük Memur aylığı ile En Yüksek Memur aylığı arasında fark yüzdelik zamlardan dolayı fark uçurum olmuştur)

• Bayram İkramiyesi,

• Ek Gösterge,

• Gelir Vergisi Matrah düzenlemeleri,

• YHS’nın GİH sınıfına geçirilmesi,

• Kadrolarda ki Ücret Adaletsizlikleri,

• Kamuda Sözleşmeli ve Tayin Nakil Sorunları,

EĞİTİM HİZMET KOLUNDA ÖNCELİKLİ KONULAR

-Tayin, Nakil Yönetmeliği

-Üniversitelerde çalışmamıza rağmen alamadığımız Yükseköğretim Tazminatı, Geliştirme Ödeneği, Döner Sermaye Payları, 

-13b/4 görevlendirmeleri

-Görevde Yükselme Sınavlarının merkezi yapılması, 

-ÖSYM, MEB Sınavlarında görevlendirmeler, 

-Lojman Sorunu,

Bugün 22.08.2019 21:00 -22:00 Saatleri arasında Kamu Görevlileri Hakem Heyetine Sesimiz duyurmak için Twitter'da  olacağız. 

bottom of page