top of page

TAYİN NAKİL HAKKIMIZ İÇİN 130.000 ÜNİVERSİTE ÇALIŞANI ADINA 139 ÜNİVERSİTEDEN CUMHURBAŞKANLIĞINA, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA VE YÖK’E DİLEKÇE GÖNDERİYORUZ

     Kamuda emeği, hakları yok sayılan üniversite çalışanları olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda 27.11.2023 Tarihli 124 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ile 139 Üniversiteden, 130.000 Üniversite Çalışanı Adına Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile YÖK’e dilekçe gönderiyoruz.

 

          Anayasamıza göre "özerk kuruluş" olan üniversitelerde görev yapmamız ve her ilde üniversite olmasına rağmen merkez - taşra teşkilatı yapılanmasının bulunmaması sebebiyle, mezkür kanunun "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma" başlıklı 72 nci maddesine göre çıkartılan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen haklardan yararlanamamaktayız. Maalesef kamu personelinin en temel hakkı olan Tayin Nakil Hakkından faydalanamayan tek çalışan kesimi durumundayız..

 

        Üniversitelerin kanayan yarası konumda olan nakil ve tayin mağduriyetlerine artık son vermek için başlattığımız eylem planları kapsamında İlk defa Üniversite Çalışanları için YÖK önünde basın açıklamamızı gerçekleştirmiştik. Büyük Dilekçe ve İmza Kampanyamızı yürütmüştük. 3 Kanun Teklifinin meclise gelmesini sağlamış, Sendikamız ve Çalışma arkadaşlarımızla oluşturduğumuz kamuoyu ile Tayin Nakil Hakkı düzenlemesi 6. Ve 7. Toplu Sözleşme metnine eklenmiş Cumhurbaşkanımız ağzından bu sorunun çözüleceği sözü verilmiştir. Ama halen bir adım atılmamıştır. YÖK sessiz kalmakta. Öğretmen Sendikaları da Öğretmen sorunlarıyla haşır neşir olmaktalar.  130.000 Üniversite İdari Personeli görmezden gelinmektedir.

 

       Üniversite Çalışanlarının sorunlarının çözümü için Hukuksal, Eylemsel ve Örgütsel mücadelemizi sendikal zorluklara rağmen daha güçlü sürdüreceğimiz sözünü tekrar sizlere veriyoruz. Sizlerden isteğimiz mücadelemiz büyük ve zorlu bir mücadele. Artık Sarı, Siyasi Sendikacılığın bitirilerek, Ülkemize yeni nesil sendikacılığın haklarımız için yapılan sendikacılığın getirilmesi mücadelesidir. Üniversite İdari Personelinin sahipsiz olmadığının gösterilmesi, Üniversite İdari Personelinin bu devlettin memuru olduğunun gösterilmesi mücadelesidir. O yüzden bu mücadele başarılı olmak zorundadır. Geleceğini düşünen herkes bu mücadeleye sahip çıkmalıdır. Bizler tam anlamıyla bir araya gelemez Üni-Per-Sen çatısı altında toplanmaz isek bu devran böyle geldi böylede devam edip gideceği açıktır. Mücadelemize güç verin, elimizi güçlendirin üyeliklerinizi ailenizin yanına sendikanıza alınız.

bottom of page