top of page
Üniversite İdari Personel Sendikası ( Üni-Per-Sen
 
            17 Nisan 2015 tarihinde Türkiye’nin ilk ve tek İdari Personel Sendikası olan ÜNİ-PER-SEN kurulmuştur. En önemli kuruluş sebeplerinden birisi Üniversiteler ve Eğitim  Öğretim hizmet kolunda çalışan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ki idari çalışanların adına tam olarak temsil edecek bir sendikanın olmamasıdır.   2013 ve 2014 yıllarında yapılan Toplu Sözleşmelerinde de Eğitim Öğretim Hizmet kolundaki kazanımlarda İdari Personellerin adına hiçbir kazanımın olmaması da bu sendikanın kurulmasını gerekli kılmıştır.
           Sendikamızın genel amaçlarının yanında, Üniversiteler ve Eğitim Öğretim hizmet kolunda görev yapan İdari Personelin var oluşunun algılanması, akademisyenler ve öğrencilerden sonra 3. Sınıf bir personel izleniminin kırılması ve bu 3 unsurunda aynı hak ve şartlarda görülmesi biri olmasa diğerinin de bir anlam ifade etmeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir. Eğitim ve Öğretim hizmet kolunda  verilen zam, tazminat, üniversite ödeneği, teşvik vb. verilen haklardan herkesin faydalanmasını sağlayacak şekilde yasal düzenlemelerin yaptırılması. Hiçbir Bakanlığa bağlı olmayan ve Yükseköğretim Personel Kanununda bile yer verilmeyen Üniversite ve Eğitim Öğretim hizmet kolunda çalışan idari personellerin haklarının korunmasında birlik beraberliğin sağlanması amaçlanmıştır. Sendikamızın arkasında siyasal ve sosyal hiçbir bağ bulunmayıp gücünü değerli üyelerinden alacaktır.
               Üniversite idari personelleri olarak sendikalarda çoğunluk olmamıza rağmen sendikalarca yasal güçlü kazanımlar elde edilememiştir. Ekonomik, sosyal, özlük ve mesleki hak ve menfaatlerimizi Ünipersen çatısı altında toplanarak sesimizi duyuracağımıza inanıyoruz.
bottom of page