top of page

DİLEKÇE KAMPANYAMIZ... GELECEĞİN İÇİN BİR İMZA...

       Yükseköğretim Kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan idari personel, üniversitelerin akademik ve idari teşkilatında yer alan birimlerde idari, teknik, sağlık, avukatlık ve yardımcı hizmetler sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Eğitim-öğretim süreci içerisinde öğrenci işleri, yazı işleri, özlük, maaş, satın alma, taşınır kayıt kontrol, sekreterlik, şoförlük, güvenlik, zirai ve teknik hizmetler, laboratuvar hizmetleri, sağlık hizmetleri, yardımcı hizmetler vb. birçok aşamada etkin olarak görev yapmaktadır. Ancak YÖK, yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personelin eğitim-öğretim sürecindeki emeğini yok saymakta ve eğitim-öğretim çarkının birer dişlisi olduğunu göz ardı etmektedir. Bu nedenle Üniversitelerimizin önemli bir bileşeni olan idari, teknik ve yardımcı personelin yok sayılmasına karşı sesimizi ve mücadelemizi yükseltmek adına dilekçe kampanyamızın startını verdik.

     Anayasamıza göre "özerk kuruluş" olan üniversitelerde görev yapmamız ve merkez - taşra teşkilatı yapılanmasının bulunmaması sebebiyle, mezkür kanunun "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma" başlıklı 72 nci maddesine göre çıkartılan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik"te belirtilen haklarından yararlanamamaktayız. Bir memurun en temel hakkı olan Tayin Nakil Hakkı artık çok daha büyük mağduriyetler yaratmadan çözülmelidir. Oluşturduğumuz kamuoyu ile Toplu Sözleşme metnine de eklenen bu sorunumuz için halen bir adım atılmamıştır. YÖK sessiz kalmakta. Öğretmen Sendikaları da Öğretmen sorunlarıyla haşır neşir olmaktadır. Kimse  100.000 Üniversite İdari Personelinin bu mağduriyetini görmezden gelemez. Üniversitelerin kanayan yarası konumda olan nakil ve tayin mağduriyetlerine artık son vermek için başlattığımız eylem planları kapsamında İlk defa Üniversite Çalışanları için YÖK önünde basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Şimdi büyük Dilekçe ve İmza Kampanyamızı başlatıyoruz bu sorun çözülene kadar Açlık Grevine kadar gidecek olan eylem kararlarımızı uygulayacağız…

    Diğer bir talebimiz ise özlük hakları çok sınırlı olan idari personel üniversite olanaklarından bile bütünüyle yararlanamamaktadır.  İdari personel sayısı az, idari personelin iş yükü ise son derece fazladır. Kamuda en düşük ücreti alan kurumunda verilen hiçbir tazminattan faydalanamayan bir çalışan grubu durumundayız. Kaldı ki geçmişte akademisyenlere verilen ücret zammından idari personelin faydalanamamış olması, ekonomik açıdan en dipte yer alan üniversite idari ve teknik personeli için hem büyük bir kayıp hem de çalışanlar arasındaki dayanışmayı zedeleyen bir yapı meydana getirmiştir.

      Yükseköğretim Kurumlarında çalışmamızın gereği olarak Üniversite İdari Personelinin de Yükseköğretim Tazminatından faydalanması gerekmektedir. Yükseköğretim Tazminatının amacı üniversitede yapılan çalışmalarının devamlılığı ve teşvik edilmesidir. Bu anlamda çalışmaların devamlılığı ve gelişmesinde, akademik kadronun önem ve zarureti tartışmasız olup, bir bütünün parçası olan idari personelin de üniversitede yapılan çalışmaların devamlılığına ve gelişmesine büyük oranda katkısı olduğu, tüm personelin bir bütünün parçası olarak görevlerini yaptıkları, her birinin tek başına bu amacın gerçekleşmesinde katkısı olduğu da tartışmasızdır.

       Çalışma barışının sağlanması ve idari personelin ekonomik kayıplarının kısmen karşılaması bakımından yükseköğretim kurumlarında akademik personele verilen yükseköğretim tazminatı, kuruluş geliştirme ödeneği, üniversite ödeneğinin idari personeli de kapsayacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılarak hak mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz.

 

    VE BAŞLATTIĞIMIZ BÜYÜK DİLEKÇE KAMPANYAMIZA KATILIMINIZI İSTİYORUZ… 

 

GELECEĞİN İÇİN BİR İMZA…

       Tüm bu sorunların çözümü için Hukuksal, Eylemsel ve Örgütsel mücadelemizi daha güçlü sürdüreceğiz. Ve güçlü çalışmalarımızla kamuoyunda yer alacağız. Sizlerden ricamız mücadelemiz büyük ve zorlu bir mücadele.  Ülkemize yeni nesil sendikacılığın haklarımız için yapılan sendikacılığın getirilmesi mücadelesidir. Üniversite İdari Personelinin sahipsiz olmadığının gösterilmesi, Üniversite İdari Personelinin bu devlettin memuru olduğunun gösterilmesi mücadelesidir. O yüzden bu mücadele başarılı olmak zorundadır. Geleceğini düşünen herkes bu mücadeleye sahip çıkmalıdır. Siyasi öğretmen sendikalarında kalmanın bir anlamı ve bizlere faydası olmadığını geçmişten bugüne baktığımızda en temel hakkımız olan Tayin – Nakil hakkına bile sahip olmamız bunu açıkça göstermektedir. Bizler tam anlamıyla bir araya gelemez Üni-Per-Sen çatısı altında toplanmaz isek bu devran böyle geldi böylede devam edip gideceği açıktır. Mücadelemize güç verin, elimizi güçlendirin üyeliklerinizi ailenizin yanına sendikanıza alınız. Hep birlikte haklarımızı sahip çıkalım bu sorunları bir an önce çözelim.

DİLEKÇE KAMPANYAMIZ İÇİN TIKLAYINIZ... 

Mavi ve Kırmızı Jenerik Statik Özlü Söz Genel Haberler Instagram Gönderisi (3).png
bottom of page