top of page

       Kamu Personelinin 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde yetkili sendikaların memurun haklarını, son dönemdeki gelir kayıplarını bir kenara bırakıp üye kayıplarının önüne geçebilmek, kendi sendikal menfaat ve saltanatları için toplu sözleşme masasındaki başarısızlıkları örtmek için, sendikal tekeli oluşturmak, sendika seçme özgürlüğünü memurun elinden almak  haksız, hukuksuz, adaletsiz karar olan %1 kararını kamu sendikacılığına kara bir leke olarak getirmişti. Bu karar ile daha önce tüm sendikalı kamu çalışanlarına 3 ayda bir 135 lira olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesini 400 TL’ye çıkartılarak ülke genelinde %1 üzeri örgütlenmesi olan sendikaların üyelerine ödenmesi kararı alınmıştı.

          Böylece kendilerine rakip olan sendikaların gelişiminin önüne geçmek istiyorlardı. Bu kararın ülkemize, kamu sendikacılığına ve kamu personeline zararını vicdanları nasıl yaraladığını defalarca kere anlattık. Memurların gerçekten haklarına sahip çıkan, emekle, alın teriyle, mücadele ile kurulan amaçları siyaset, koltuk, aidat, sendika kasası olmayan bazıları şehit ve gazilerin hakları için, bazıları 2828 sayılı kanun kapsamında çalışanlar için, bazıları ise yıllarıdır kurumlarında unutulan İdari Personel ve özel personel grupları için kurulan Sendikalarımızın şimdiye kadar verdikleri kutsal mücadelelerinin hiçe sayılması kabul edilemezdi.Toplu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bu haksız kararın iptali için sendikamız ve baraj altında kalan diğer 191 sendika ile hukuksal ve eylemsel mücadele başlattık. Hem Hukuki yollarla, hem Siyasilere ve STK’lara ziyaretler, çeşitli eylem ve basın açıklamalarıyla haklı olduğumuz için en sert tepkiyi ortaya koyduk.

Bu Hukuksuz, Adaletsiz karar Din hizmetleri iş kolunda hizmet veren bir sendikanın Danıştay 12. Dairesinde açmış olduğu dava ile bu haksız hukuksuz kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmedildi. Yani kısaca söylemek gerekirse artık toplu sözleşme ikramiyesi olan 400 TL’den tüm sendika üyeleri faydalanacaktır.

       Bu karar ile birlikte biz de sendika olarak yeni yol haritamızı belirleyerek çalışmalarımıza daha da hız verme kararı aldık. Kurulduğumuz günden beri aynı yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Sendikamız 2015 yılından bugüne 6 yıldır çizgisini bozmadan Üniversite İdari Personelinin  sesini her gün daha da duyurmuş. Alt yapısını güçlü şekilde oluşturmuştur. Genç Dinamik yapısı, mücadele azmi ve kararlılığı ile köhneleşmiş, siyaset batağında sorunları çözmekten çok çözümsüzlük yaratmış üyelerinden uzaklaşmış siyasi sendikacılığı yıkarak. Gerçekten memurun yanında siyasetten ranttan uzakta gecesi gündüzü haklarımızı iyileştirmek için çalışan, üyesinden aldığı aidatı üyesine yine üyesine dödüren örnek bir mücadele sürdürmektedir. Üniversite İdari Personelinin İlk ve Tek Temsilcisi olmamız, Sendikamızın herhangi bir siyasi partiye bağlı olmadan tüm gücünü, mücadele azmini Üniversite İdari Personelinden alması, Yöneticilerinin tamamının Üniversite İdari Personelinden oluşması sebebiyle sorunları anlayan değil sorunları yaşayarak çözüm üreten GELECEĞİN SENDİKASI, ÖZLENEN SENDİKA olarak Üniversite İdari Personelinin Tercihine mazhar olmuştur.

      Yakın gelecekte sendikamızın Üniversite İdari Personelinin temsilcisi olarak tüm sorunlarını çözeceğine inancımız tamdır. Gerek sendikal çalışmalarımızın sorunların çözümü noktasında karşılık bulması, gerekse de tüm üniversitelerde idari personeli en iyi bir şekilde temsil edebilmemiz için örgütlenmenin çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek isteriz. Bu nedenle biz de sendika olarak 2022 yılı ile birlikte örgütlenme seferberliği başlatıyoruz. Şuan 55 üniversitemizde temsilcimiz bulunmakta olup, iki ay içerisinde bu sayıyı 80’e çıkarmayı hedefliyoruz. Sorunlarımızın çözümü, haklarımızın korunması ve geliştirilmesi için bir an önce sendikamıza üye olarak destek olmanızı beklemekteyiz. Bize https://www.unipersen.org.tr/ web adresinden, 0312 950 57 32  telefondan, bilgi@unipersen.org.tr , unipersen2015@gmail.com mail adreslerinden  ulaşabilirsiniz.

      Siyasi sendikalarının 12 yıldır biriken sorunları ötelendiği, görünür kılınmadığı, hasır altına atıldığı ve gelecek dönemlerde de kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü için herhangi bir umut ışığı dahi veremediği bir gerçektir. Sefalet ücretine mahkûm olan memurun haklarını araması gereken sendikaların kendi koltuklarının derdine düştüğünü hep birlikte seyrediyoruz. Memur son üç yılda reel olarak %50 gelir kaybına uğramış, tüm çalışan gruplarına zam açıklaması yapılırken memur için hiçbir açıklama yapılmamış olduğu halde, memura doğru düzgün katkısı olmayacağı ilk günden belli olan gelir vergisi muafiyeti düzenlemesi için teşekküre gidenler memurun ne halinden anlıyordur, ne de sorunlarını çözebilecek yetiye sahiptir.

      Gerçeklerden kaçarak, yıllardır siyasi partilerin destekleriyle, kamu çalışanlarının gerçek gündeminden uzak çalışmaların kamu çalışanlarında bıkkınlık yarattığı, çalışma huzurunun kalmadığı, dağ gibi biriken sorunların çözümsüzlüğü nedeniyle mutsuz ve umutsuz, gelecek kaygısı yaşayan kamu çalışanlarının nefes almaya ihtiyacı olduğu çok iyi biliyoruz.

 

     Buradan tüm Üniversite İdari Personeline çağrımızdır; sorunlarımızın çözümü haklarımızın geliştirilmesi için gelin hep birlikte sendikamız Ünipersen çatısı altında mücadele edelim. Sendikamıza üye olarak bize yetki ve sorumluluk verin ki: bizde sizden aldığımız yetki ve sorumlulukla Üniversite idari personellerinin yıllardır çözülmeyen sorunlarını çözmek için etkili ve güçlü olalım. Kalemini, Makamını Güçlüden yana değil Haklıdan, adaletten yana kullananların yanında olun…

 

 

Üniversite İdari Personelinin Talepleri

 

 • Üniversitelerde Görev Yapmakta olan Üniversite İdari Personelinin ( GİH, THS, YHS, SHS 4/B Sözleşmeli) Tayin Nakil Hakları Kanayan yaradır. Bu Hak İnsanlık ve Yaşam Hakkıdır.  Çözümü için Rektörlerin İnisiyatifinde olmayan acil Yönetmeliğin hazırlanarak yürürlüğe konulması,

 

 • Üniversitelerde görev yapmalarına rağmen bu kurumlarda verilen hiçbir ödenek ve tazminattan faydalanamayan Üniversite İdari Personelinin Yüksek Öğretim Tazminatından faydalanmasının sağlanması,

 

 

 • Üniversite İdari Personeli için sürgün maddesi olarak kullanılan Geçici Görevlendirme 13-b/4 maddesi tamamen kaldırılması,

 

 • Üniversitelerde görev yapan idari personelin liyakat ve hizmet esasına bağlı şekilde kurum içerisinde görevde yükselmelerinin ve farklı unvanlara geçişinin önünün açılması için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir merkezde belirli periyotlarla en fazla 2 yılda bir  yapılmalıdır. Ve “Uzman Yardımcılığı” “Uzmanlık” kadrolarının Bakanlıklarda olduğu gibi  Üniversitelere de tahsisi sağlanarak İdari Uzmanlıkların önü açılmalıdır. Ve çok acı şekilde bu yıl tecrübe ettiğimiz Mülakat sistemi kaldırılmalı,

 

 

 • 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu, Hem masa, hem de yasada daha adil bir toplu pazarlık düzeneğine kavuşmalı tüm sendikaların bu masa da söz hakkı olmasının önündeki engellerin kaldırılması,

 

 • Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanı, Şube Müdürü v.b kadrolara Üniversitelerde görev yapmamış personellerin hülle yoluyla atanması veya Akademik Personelden 2547 SK 13/b-4 maddesiyle yapılan geçici görevlendirmeler ve vekaletler derhal kaldırılmalı ve Üniversitelerde İdari Personeller için tahsis edilmiş olan kadrolara hiçbir şekilde akademisyenlerin atanamayacağının kanunda kesin bir dille ifade edilmeli,

 

 • 3600 Ek Göstergenin Sendikamız teklifi olarak tüm kamu çalışanlarına unvan gözetilmeksizin; ilkokul ve ortaokul mezunlarına 1800, lise ve dengi okul mezunlarına 2200, ön lisans mezunlarına 3000 ve üniversite mezunlarına 3600 ek gösterge verilmesi şeklinde düzenlenmesi,

 

 • Emeklilerimizin faydalanmakta olduğu Bayram İkramiyesi  düzenlemesinin tüm Kamu Personeline uygulanması,

 

 • Aile Yardımı ve Çocuk Yardımı ödemleri acil olarak 2 katına çıkarılması ve Kreş Desteğinin ödenmesi,

 

 • Memurların yaptığı fazla mesailerin karşılığı izin uygulamasına son verilip, tüm fazla mesailer karşılığı ücret ödenmelidir. Ayrıca saat başı ücretin ise personelin Aylık Ücreti/160=fazla mesai ücreti şeklinde belirlenmesi, hafta sonu ve resmi tatillerde yapılan fazla mesai ücretlerinin normal mesai ücretinin 2 katı şeklinde ödenmesi,

 

 

 • Şoförlere  görevleri gereği oluşmakta olan trafik cezaları ve kazalara ilişkin mali sorumluluklar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin  kurumlarca mali sorumluluk sigortası yapılarak ve yasal düzenlemeler ile güvence altına alınması. Kaskosuz araç kullanımına izin verilmemesi,

 • Yıllık İzinlerin aynı İşçilerde olduğu gibi Pazar günleri ve bayram tatilleri düşülerek kullandırılması. Kullanılmayan izinlerin ücretinin ödenmesi,

 

 • YHS Çalışan personellerin 1 defaya mahsus  GİH veya THS’na sınavsız olarak atanması,

 

 

 • Mobbing (psikolojik baskı) için daha etkili önlemler alınması. Ve bunu uygulayan yöneticilere ciddi yaptırımlar belirlenmesi,

 

 • Üniversiteler de yer alan lojmanlardan Üniversite İdari Personeli için sadece % 10 -15 lojman ayrılmaktadır. Üniversitelerde Devlet Memuru olarak en düşük maaşı alan ve lojmana ihtiyacı olan kısmın Üniversite İdari Personeli olmasına rağmen bu haktan faydalanmak maalesef imkansız durumdadır. Bu oran artırılmalıdır. Lojmanlar Akademik ve İdari Personel Sayısına göre eşit orantılanmasının önündeki engellerin kaldırılması,

 • Üniversitelerde Kıyafet serbestliği yasal zemine oturtulması ve Üniversitelerde ki idari personelin özellikle de teknik hizmetler sınıfındaki personelin giyim yardımı, arazi tazminatı v.b. tazminatları alması önündeki engeller kaldırılmalıdır.. 30 yıl öncesinin rakamlarıyla ödeme yapılan giyim yardımı tamamen yeniden düzenlenmeli görevde bulunan idari personelin kadrosu derecesi ne olursa olsun her personel için en az 1000 TL olarak güncellenmesi,

 

 • Üniversite İdari Personeline ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında yemek ve servis hizmetleri sağlanmaktadır. Fakat üniversitelerde çalışan idari personelin tamamını bu durum eşit ve adil olarak karşılamamaktadır. Ayrıca zaman zaman bu uygulamalar üniversiteden üniversiteye bile uygulama da değişiklik göstermektedir. Öyle ki az sayıda personel çalışan il dışındaki birimlerde ve hatta bazı yerlerde il içindeki birimlere öğrenci ve çalışan sayısının az olması ya da tatil dönemlerinde hiç öğrenci olmaması gibi sebeplerle yemek hizmeti verilememektedir. Yine aynı birimlere personel sayısının azlığı veya belediye araçlarıyla ulaşımın mümkün olması gibi sebeplerle servis imkanı sağlanamamaktadır. Bu gibi durumlarda bulunan idari personele yol ve yemek ücretinin nakdi ödenmesi,

 • Kamu çalışanlarına yapılan yüzdelik zamların gerçek enflasyonun çok altında olması “enflasyona ezdirmeyeceğiz” söylemlerine artık  güven kalmamıştır. Memur ve emeklilerinin maaşları enflasyon karşısında erimiş olup acilen 3.000 lira seyyanen zam ile geçmiş yıl kayıpları giderilmeli. Ve Enflasyon +Yüzdelik Zam şeklinde belirlenmeli.

 • Kamu kurumlarında çalışan Şeflerin Özel Hizmet Tazminatındaki adaletsizliğin sebebi olan veya unutulan;  666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname  ile  aynı unvan ve hizmetlerin mali hakların  farklılıkları giderilmesi  ve eşit ücret almalarına imkan sağlanması için düzenlenen  Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar ve  I,II nolu ekinde genel olarak Kamu Kurumları Şeflerin Özel Hizmet Tazminatı %70 iken;   Adalet Bakanlığı Şefler için;  Özel Hizmet Tazminat Oranı: % 120 ve Yan Ödeme, İş  güçlüğü zammı farkı  ile yaklaşık;  850,00 TL kadar  maaş farkı uçurumu olduğu bilinmektedir.  666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi Anayasamıza, eşitliğe ve hakkaniyete aykırı olup  bu eşitsizliğe adaletsizliğe çözüm için acilen;  Adalet Bakanlığı Şefleri ile diğer kamu kurumları Şefleri ile  Özel Hizmet Tazminatların ve haklarının eşit hale getirilmesidir.

 

 • 657 sayılı Kanun'un IV Sayılı Makam Tazminatı Cetveli'nde; birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı dahil), Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri, Üniversite Genel Sekreterleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarının 2000 gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpımından oluşan tutar kadar makam tazminatı alacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde, Üniversite Daire Başkanları Makam Tazminatı alamamaktalar. Eşitlik ilkesine aykırılık ifa eden bu durum düzeltilmelidir.

 • Üniversitelerde çalışan mali hizmetler uzmanları ile YÖK mali hizmetler uzmanlarının özlük hakları diğer bakanlık uzmanları ile  eşitlenmesini talep ediyoruz.

bottom of page