top of page

**2022 ve 2023 YILLARINI KAPSAYAN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ HALEN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU İÇİN YÜZDE İKİ SENDİKAL BARAJ İLE İLGİLİ DÜZENLEME 2024 OCAK AYINDAN ÖNCE UYGULANAMAZ**

     Toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmak adına toplu sözleşme hükmüyle daha öncesinden belirlenen yüzde bir barajının yürürlüğü Danıştay tarafından durdurulmuş ve MEVCUT DURUMDA 2022 VE 2023 YILLARINI KAPSAYAN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMENİN 23. MADDESİ UYARINCA SENDİKA ÜYESİ OLAN TÜM KAMU GÖREVLİLERİNE HERHANGİ BİR SENDİKA AYRIMI YAPILMAKSIZIN “2119 GÖSTERGE RAKAMININ MEMUR AYLIK KATSAYISIYLA ÇARPIMI SONUCU BULUNACAK TUTARDA” TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ÖDENMİŞTİR. 2023 YILININ SONUNA KADAR DA SÜRECİN BU ŞEKİLDE OLMASI GEREKTİĞİ AÇIKTIR. AKSİ DURUMDA KANUNİ DÜZENLEME TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜNÜ GEÇERSİZ HALE GETİRECEKTİR. BU DA HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR. ÇÜNKÜ BU DURUM HUKUKEN, TOPLU SÖZLEŞME İLE 2 YIL İÇİN GEÇERLİ OLAN KAZANILMIŞ BİR HAKKIN KANUN ELİYLE GASP EDİLMESİ ANLAMINA GELMEKTEDİR.

     Dolayısıyla, bahse konu değişiklik hukuken varlık kazansa dahi 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin öncelikli olarak uygulanması zorunluluğu gereğince KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARININ ÜYELERİNE HERHANGİ BİR AYRIM YAPILMAKSIZIN 1 OCAK 2024 TARİHİNDE KADAR TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ “2119 GÖSTERGE RAKAMININ MEMUR AYLIK KATSAYISIYLA ÇARPIMI SONUCU BULUNACAK TUTARDA” VE SENDİKA ÜYESİ OLAN HER KAMU ÇALIŞANINA ÖDENMELİDİR. Aksi yönde tesis edilen bir uygulama olur ise sendikamızca Danıştay nezdinde DERHAL YÜRÜTMEYİ DURDURMA istemiyle dava açılacaktır.

    Ayrıca, bahse konu kanun değişikliği ile kamu çalışanlarının örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan maddeye karşı siyasi parti gruplarınca Anayasa Mahkemesi nezdinde derhal iptal davası açılacaktır. 2024 yılına kadar Anayasa Mahkemesinin de hukuka açıkça aykırı olan Danıştay tarafından da daha önce tasdik edilen toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmak adına getirilen yüzde iki sendikal barajı iptal edeceği açıktır.

   2024 Ocak ayına kadar bir hüküm içermeyecek ve, konusunda uzman Anayasa Profesörlerinin hukuki görüşlerine göre de hukukilik niteliğini anayasa mahkemesi kararıyla da sürdüremeyecek olan bu kanuni düzenlemenin 2024 Ocak ayına kadar hükmü olmadığı çok nettir.

     İlk önce yeni oluşan bu durumda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na nasıl bir uygulama yapacağı yönünde görüş sorulacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın toplu sözleşme döneminin 2024 yılı sonu kadar geçerli ve bağıtlanmış olduğu yönünde görüş vereceğini düşünüyoruz.

      Ancak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hukuka aykırı bir şekilde uygulamaya gitmek istemesi durumunda sendikamızca, Danıştay nezdinde açılacak dava ile aynı %1 barajında olduğu gibi bu uygulamanın da iptal edileceği çok açıktır. Dava sonucunda, yaşanacak maddi kayıplarında, geçmişe dönük ve faiziyle mutlak suretle iade edileceği bilinmelidir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı-1.png
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı-2.png
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı-3.png
bottom of page