top of page

Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreterine Ziyaret

 

           Sendikamız Genel Başkan Yardımcısı İbrahim GÜZEL, kurucu üyemiz Caner Yahya BOYAR ve Üniversite Temsilcimiz Burak ALTINSOY, yetkili olduğumuz Kırklareli Üniversitesinde Genel Sekreter Ahmet ŞİMŞEK’i makamında ziyaret ederek hali hazırdaki üniversite sorunlarını dile getirdiler

                Sendikamız kurulduğu ilk günden beri idari personelin tüm sorunlarının diyalog yolunun güçlendirilerek çözüme kavuşturulacağına inanmış ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Bu sebeple bizleri makamında kabul ederek idari personelin sorunlarının çözümü için neler yapabilirizi iletme imkanı verdiği için Genel Sekreterimiz Ahmet ŞİMŞEK’e bir kez daha teşekkür ediyoruz.

                Görüşmede üniversite sorunlarından birçoğuna değinilmiş olsa da sürekli bir iletişim ağı kurulmadan sorunların çözümünde eksiklik olacağı iletilmiştir. Bu nedenle kurum idare kurulunun senede iki defa toplanarak personelin sorunlarının konuşulacağı bir ortam oluşturulmasının en doğru karar olacağı üzerinde durulmuştur. Bunun yanı sıra görüşmede ayrıca personel sorunları da dile getirilmiştir.

 

Bunlar;

  • Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının belli bir takvime bağlanarak düzenli olarak yapılması, yapılacak sınavların memur, şef ve şube müdürlüğü şeklinde olması, unvan değişikliği sınavında da kurumun ihtiyaçları ve personelin eğitim durumu göz önünde bulundurularak sınavların açılması.

  • Üniversitemiz bünyesinde kreş ve sosyal tesisin açılması,

  • Akademik birimlere yapılan atamalarda (fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği) usul esas belirlenmesi ve atamaların alınan başvurular doğrultusunda yapılması,

  • Üniversite personelinin sorunlarını rahat bir şekilde iletebilmesi için rektörlük binasında sendikaya oda tahsis edilmesi,

  • Yapılacak tüm atamalarda liyakatin esas alınması iletilmiştir.

bottom of page