top of page

GEÇ GELEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR... BARAJLAR KAMU SENDİKACILIĞINA, TÜRKİYE'NİN YÜZYILINA YAKIŞMAZ... 

      BAĞIMSIZ SENDİKALAR OLARAK GEÇ GELEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR DİYEREK %2 SENDİKAL BARAJIN İPTALİ İLE İLGİLİ KARARIN İVEDİLİKLE VERİLMESİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMAMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK.

Sendikal Tekelleşmeye ve Adaletsiz Sendikal Baraja HAYIR!

    KAMU ÇALIŞANLARININ İÇİ RAHAT OLSUN... Renklerimizi soldurmayacağız! Tek renkli ve sendikal tekelleşmeye asla müsaade etmeyeceğiz. Memurları siyasi sendikaların ellerine teslim etmeyeceğiz.

BASIN AÇIKLAMASI METNİMİZ

Değerli Kamu Çalışanları, Değerli Basın Mensupları

Geçtiğimiz üç yılda ülkemizin içinde bulunduğu durum tüm kesimleri etkilerken, biz kamu çalışanlarını da en az diğer kesimler kadar etkilemiştir. Bir yandan yüksek enflasyonun etkisi altında kalan kamu çalışanları, diğer yandan da temsil edilmemenin getirdiği düşük maaş artışlarının yıkıcı etkisini yaşamış ve yaşamaya da devam etmektedir. Siyasetin kamu çalışanlarına layık gördüğü maaş artışını, kamu çalışanlarına anlatmayı misyon edinmiş sarı sendikalar, üye kayıplarının önüne geçmek için türlü oyunlara devam etmektedirler.

Bilindiği gibi 2021 yılında yetkili ve yandaş sendikalar; Bağımsız Sendikaların önüne bir set çekmek, örgütlenme özgürlüğüne darbe vurmak, yani kamu çalışanlarının sendikal tercihini engellemek için, 2022-2023 toplu görüşmelerinde %1 Sendikal Baraj getirtmişler, fakat Danıştay 12.Dairesi bunun Anayasaya ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek iptal etmişti.

Ancak, Danıştay’ın iptal kararına rağmen aynı ayrım bu defa yasa ile yapılmıştır. Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen bir madde ile kamu sendikaları arasında yüzde 2 sendikal barajı konarak ayrım yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu maddenin Anayasaya, Sendikalar Kanununa ve ILO Sözleşmelerine alenen aykırı olduğu başvuru dosyasında da net bir şekilde ifade edilmiştir.

Hızla kan kaybı yaşayan ve önümüzdeki dönemde yetkili sendika olma özelliğini kaybetmesi kesin olan sarı sendikacılığa İktidarın yapmış olduğu bu kıyak, karşılıksız kalmamış, 2023 toplu sözleşme masasında memurun 2 yılı daha çalınarak hükümete karşılığı ödenmiştir.

Haksız hukuksuz karar olan Yüzde 2 sendikal baraj maddesi Ocak ayında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmüş, Anayasa Mahkemesi de Şubat ayı içerisinde dosyanın ilk incelemesini yaparak esastan görüşmeye geçmiştir. Aradan geçen 9 aylık süre zarfında 2023 yılı içerisinde başvurusu yapılan birçok dosya görüşülüp karara bağlanırken, yüzde 2 dosyası hala gündeme bile alınmamıştır.

Yüzde 2 sendikal baraj çıktığı ilk günden beri kamu sendikacılığına zarar vermeye başlamış, bu zarar günden güne daha da artmaktadır. Kamu sendikacılığını bitirme noktasına getiren, sendikal tekelleşmenin önünü açan, kamu çalışanlarının hak aramasının önünü tıkayan bu antidemokratik yasa maddesinin bulunduğu 2023/12 no’lu dosya, bir an önce görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi hukuk devletinin, Cumhuriyet’in ve demokrasinin temel taşıdır, en büyük güvencesidir, savunucusudur. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan bağımsız kamu sendikalarının varlığı, demokrasinin gelişmesinde ve çalışanların örgütlenme özgürlüğünün en temel taşlarıdır. Anayasa Mahkemesinin bir an önce %2 sendikal baraj maddesini acil olarak gündemine alıp, öncelikle yürütmenin durdurulması ve ardından tamamen iptal etmesi demokrasimiz ve sendikal harekette fırsat eşitliği için çok önemlidir.

Tüm bağımsız kamu sendikaları olarak; AYM’den %2’lik Sendikal Baraj sistemine dair kanun maddesini ele alıp görüşmesi acil talebimizdir.

Kamu çalışanlarının hak arayışını bitirme noktasına getiren, Anayasaya ve Uluslararası Sözleşmelere aykırı olan yüzde iki garabetine Anayasa Mahkemesi dur diyerek, bu zulmü kamunun gündeminden kaldıracaktır. Ancak; şu iyi bilinmelidir ki; GEÇ GELEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR.

Renklerimizi soldurmayacağız, Kamu Çalışanlarını sahipsiz bırakmayacağız, Sendikalarımıza sahip çıkacağız,

Anayasa Mahkemesi.png
bottom of page