Üniversite İdari Personel Sendikası olarak temsilciliğimiz bulunan 2 yıldır Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselme Sınavı açmayan Üniversitelere yazı yazarak "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği  Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Kurumlar, yazılı sınavın merkezi olarak yaptırılması amacıyla HER YILIN ŞUBAT AYI SONUNA KADAR görevde yükselme suretiyle atama yapacakları boş kadrolarına ilişkin bilgilere de yer vererek Başkanlığa talepte bulunabilir”. Maddesine istinaden boş kadrolarını bildirerek Merkezi Sınava katılmaları noktasında talebimizi ilettik.

        Üniversitelerin bu sınavları yapmaması Yönetim kadrolarında atamalarda hülle diye tabir ettiğimiz yöntemi kullanarak ölçülemeyen ve denetlenemeyen bir sistem yaratmaktadır. Bu durum, üniversitelerde liyakatsiz atamaların yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Tüm üniversitelerde 2 yılda bir bu sınavların açılması ve sınavların hakkaniyetli şekilde yapılması noktasında da Mülakatların kaldırılması, kişiye özel unvanların, şartların vb tüm hakkaniyetsiz durumların kaldırılmasını talep ediyoruz.

Üniversite İdari Personel Sendikası 

Adres: Next Level İş Merkezi  Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulv. No:3  Kat:16 Daire : 81  

Çankaya / Ankara

Telefon       : 0312 950 57 32 

Belgegeçer : 0850 522 34 03

e-posta: bilgi@unipersen.org.tr 

                 unipersen2015@gmail.com

Kep Adresi :   universiteidaripersonelsendikasi@hs03.kep.tr