YÖNETİM KURULUMUZ

Mehmet Küntay TAŞKIN

Genel Başkan

1983 Yılında Kütahya ili Gediz İlçesinde doğdu. Eğitimini, İlk ve Ortaokulu Gediz’de tamamladıktan sonra, 1994 yılında babasının vefat etmesi ve ailenin maddi imkansızlığından dolayı 1995 yılından itibaren Kütahya Yetiştirme Yurdunda hayatını sürdürmüş olup, liseyi Kütahya Örencik Belediyesinde Devlet Parasız Yatılı Lisesinde eğitimine devam etmiştir. Sonrasında 22 Aralık 2002 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Devlet Memuru olarak göreve başlamıştır. Görev esnasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü bitirmiştir. Ancak; 2020 yılı Temmuz ayından itibaren ailevi sebeplerden dolayı Sivas iline taşınması nedeniyle, ODTÜ'den Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na naklen atanmış olup, halen görevine devam etmektedir. Ayrıca Türkiye Hentbol Federasyonunda A Klasmanı derecesinde Hakemlik yapmaktadır. Evlidir. Sendikamızın ODTÜ Temsilciliği yapmakta iken; 10/03/2018 tarihide yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurulunda Sendika Genel Başkanı olarak seçilmiştir.

Denetleme Kurulu Üyelerimiz 

  • Nevzat DEMİR

  • Murat SAĞLAM

  • Mevlüt AKSU

Disiplin Kurulu Üyelerimiz 

  • Muharrem AKÇÜRE

  • Elif ALTUN

  • Hüseyin CUCİ

Erdem YALÇIN

Genel Başkan V.

      1978 yılında Kayseri'de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimlerini Kayseri'de tamamladı.  1998 - 2012 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı birliklerinde farklı görevlerde bulunmuştur. Görev esnasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü bitirmiştir.  2. Üniversite olarak Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü bitirmiş olup, C Sınıfı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanıdır. 2012 Yılında TSK'dan kendi isteği ile ayrılmış olup 2013 yılında açıktan atama ile Bilgisayar İşletmeni olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesinde göreve başlamış burada görevine devam etmektedir. Evli 2 çocuk babasıdır. Türkiye Kayak Federasyonunda Kayak Hakemliği yapmaktadır. 10/03/2018 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurulunda Sendika Genel Başkan Vekili olarak seçilmiştir. 

İbrahim GÜZEL

Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

             1986 yılında Hatay’ın Hassa ilçesinde doğdu. Çiftçi Baba ve ev hanımı Annenin sekiz çocuğundan biri. Ardıçlı İlköğretim Okulunu (2000), Antakya 23 Temmuz Lisesini (2004), Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Ön lisans öğrenimini (2010), Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü 2016 yılında bitirdi. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Yüksek Lisans Programından 2019 yılında mezun olmuştur. İlkokulda çobanlık, Lisede çiftçilik yaptı. 2004,2013 yılları arasında Tekstil, İnşaat, Turizm ve Hizmet sektörlerinde farklı pozisyonlarda çalıştı. 2013-2019 yıllarında Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesinde Bilgisayar İşletmeni olarak çalışmış, 2019 sonrasında Tıp Fakültesinde Şef olarak çalışmaktadır. 17 Nisan 2015 ile 12 Kasım 2016 tarihleri arasında kurucusu olduğu Üniversite İdari Personel Sendikasının Genel Başkanlığını yapmış olup, 10.03.2018 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.        Yabancı Dil: İngilizce

Zeynel KAMAN

Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

      1985 yılında Kayseri 'de doğdu. 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi önlisans Turizm İşletmeciliği Bölümünden mezun oldu. Bu sürede Belek Rixos  Hotelde halkla İlişkiler biriminde görev yaptı.  Lisans Eğitimini tamamlamak üzere Ankara'ya döndü. Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesinde Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.  2007 yılında ODTÜ 'de memur olarak göreve başladı. 2017 yılına kadar 10 yıl ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde Etkinlik Yöneticisi olarak Üniversiteye önemli hizmetlerde bulunmuştur. Şuanda Sosyal Tesisler Müdürlüğünde görevine devam etmektedir. 2. Olağanüstü Genel Kurulda Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. Evli 1 çocuk babasıdır.

Seyit DEMİRCİ

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

          1969 yılında Çorum’da doğdu. Babası İşçi emeklisi annesi ev hanımıdır. İki erkek kardeşi vardır. 23 Nisan ilkokulunu  (1979), Ankara Atatürk Lisesini (yatılı bölümü) (1989) ,Anadolu üniversitesi sosyal bilimler (ön lisans) 2004 ve İşletme fakültesini (2006 ) bitirdi. Daktilo kursuna ve bilgisayar kursuna gitti. Askerliğini 1989-1991 yılları arasında Kayseri Hava İndirme Tugayında yaptı. Memur olmadan önce çeşitli özel şirketlerde çalıştı. 1993 yılında ODTÜ’de memur olarak İşe başladı halen ODTÜ Müzik Ve Güzel Sanatlar Bölümünde Şef olarak çalışmaktadır. Spor yapmayı, Müziği ve doğayı sevmekte. Evli iki kızı vardır ve bir torun sahibidir. 2. Olağanüstü Genel Kurulda Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Vedat YORULMAZ

Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        1981 yılında Kars’ın Sarıkamış  İlçesinde  doğdu. Yedi kardeşin ortancasıdır.  İlkokulu Afyon’da ,Ortaokulu Uşak Fevzi Çakmak Ortaokulunda, Liseyi  Uşak Anodulu Ticaret Meslek lisesi & Muhasebe Bölümü ( 1999),  Önlisansı Anadolu Üniversitesi  İİBF Büro Yöneticiliği, Lisansını  Anadolu  Üniversitesi    İşletme Fakültesi  İşletme Bölümünden  mezunudur. 2001 Yılında ODTÜ’de memur     olarak; İdari Mali İşlerde (İşçi Özlük ve Vergi) 5 yıl çalıştıktan sonra 2005 yılından     itibaren;  Kültür ve Kongre Merkezinde  devam etmektedir. Kalite ,Girişimicilik ve   Muhasebe  üzerine eğitimler almıştır.  10.03.2018 tarihinde yapılan  2. Olağanüstü Genel   Kurulda Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Bekardır.

Ali KAPLAN

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

          1990 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve Ortaokulu eğitimini Ankara’da Yetiştirme Yurdunda sürdürmüştür. İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji mezunudur ve Atatürk Üniversitesi, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisidir. 2009 tarihinde Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Beden Eğitimi bölümünde göreve başlamıştır. 2012 yılında Milli Eğitimden istifa etmiş olup, 1 yıl yurtdışında İngilizce Eğitim görmüştür. 2014 – 2015 yılları arasında Yedikule Anadolu Lisesinde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yapmıştır. 2015 yılında yeniden Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış olup, Rektörlük Özel Kalemde göreve başlamış ve halen Özel Kalem Şube Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Sendikamızın Boğaziçi Üniversitesi Temsilciliği yapmakta iken; 23.09.2020 tarihide yapılan yönetim kurulu toplantısında Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Üniversite İdari Personel Sendikası 

Adres: Next Level İş Merkezi  Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulv. No:3  Kat:16 Daire : 81  

Çankaya / Ankara

Telefon       : 0312 950 57 32 

Belgegeçer : 0850 522 34 03

e-posta: bilgi@unipersen.org.tr 

                 unipersen2015@gmail.com

Kep Adresi :   universiteidaripersonelsendikasi@hs03.kep.tr