top of page

            "Akademisyen Dostu YÖK" "Akademisyen Dostu Sendikalar" kol kola vererek 150 bin Üniversite İdari Personeline sırt çevirmişlerdir.

       Toplu sözleşme maddeleri içerisinde de yer alan Üniversite İdari Personelinin Tayin Nakil hakkıyla ilgili çalışma halen gündeme alınmamıştır. Bugünlerde meclis gündemine gelecek olan 11 maddelik YÖK Kanun düzenlemesinde 50/d araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınması, disiplin cezaları hakkında düzenleme vb maddeler üzerine görüşmeler yapılacaktır. Maalesef idari personelin yok sayıldığı yıllardır çözüm bekleyen büyük mağduriyetlere neden olan sorunlarına yer verilmemiştir. "Akademisyen Dostu YÖK" "Akademisyen Dostu Sendikalar" kol kola vererek 150 bin Üniversite İdari Personeline sırt çevirmişlerdir.

   Üniversite İdari Personelinin sorunlarını çözeceğiz vaadiyle üye yapılan Üniversite Çalışanlarımız bu tablo karşısında bir kez daha şapkalarını önlerine alıp düşünme vakitleri gelmiş hatta geçmektedir. Üniversite çalışanları başkalarının kazanımları için sadece dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Ve maalesef bu durum Üniversite İdari Personeli olarak bizler tam anlamıyla bir araya gelemez Üni-Per-Sen çatısı altında toplanmaz isek böyle de devam edip gideceği açıktır.

     Halen bir fırsat var… Gelin İdari Personelin sorunlarını bu 11 maddelik kanun teklifinin içine  ekleyelim. Tayin Nakil Hakkımızı, Yükseköğretim kurumunda çalışmamızın gereği olan Yükseköğretim ve Kuruluş Geliştirme Tazminatlarından idari personelinin de faydalanmasını sağlayacak maddelerin bu kanun teklifinin içerisinde yer verelim.

TALEPLERİMİZ;

 

1- Üniversitelerde Görev Yapmakta olan Üniversite İdari Personelinin ( GİH, THS, YHS, SHS) Tayin Nakil Hakları Kanayan yaradır. Bu Hak İnsanlık ve Yaşam Hakkıdır. Çözümü için Rektörlerin İnisiyatifinde olmayan acil Yönetmeliğin hazırlanarak yürürlüğe konulması,

 

2- Üniversitelerde görev yapmalarına rağmen bu kurumlarda verilen hiçbir ödenek ve tazminattan faydalanamayan Üniversite İdari Personelinin Yüksek Öğretim Tazminatından ve Kuruluş Geliştirme Ödeneğinden faydalanmasının sağlanması,

 

3- ÖSYM ve MEB Sınavlarında Salon Başkanı ve Gözetmen olunmasının önündeki engeller kalkmalı.

 

4- Üniversite İdari Personeli için sürgün maddesi olarak kullanılan Geçici Görevlendirme 13-b/4 maddesi tamamen kaldırılması,

 

5- Üniversitelerde görev yapan idari personelin liyakat ve hizmet esasına bağlı şekilde kurum içerisinde görevde yükselmelerinin ve farklı unvanlara geçişinin önünün açılması için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir merkezde belirli periyotlarla en fazla 2 yılda bir yapılmalıdır. Ve “Uzman Yardımcılığı” “Uzmanlık” kadrolarının Bakanlıklarda olduğu gibi Üniversitelere de tahsisi sağlanarak İdari Uzmanlıkların önü açılmalıdır.

 

6- Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Fakülte Sekreteri v.b kadrolara Üniversitelerde görev yapmamış personellerin hülle yoluyla atanması veya Akademik Personelden 2547 SK 13/b-4 maddesiyle yapılan geçici görevlendirmeler ve vekaletler derhal kaldırılmalı ve Üniversitelerde İdari Personeller için tahsis edilmiş olan kadrolara hiçbir şekilde akademisyenlerin atanamayacağının kanunda kesin bir dille ifade edilmeli,

 

7- Üniversiteler de yer alan lojmanlardan Üniversite İdari Personeli için sadece % 10 -15 lojman ayrılmaktadır. Üniversitelerde Devlet Memuru olarak en düşük maaşı alan ve lojmana ihtiyacı olan kısmın Üniversite İdari Personeli olmasına rağmen bu haktan faydalanmak maalesef imkansız durumdadır. Bu oran artırılmalıdır. Lojmanlar Akademik ve İdari Personel Sayısına göre eşit orantılanmasının önündeki engellerin kaldırılması,

 

8- 657 sayılı Kanun'un IV Sayılı Makam Tazminatı Cetveli'nde; birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı dahil), Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri, Üniversite Genel Sekreterleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarının 2000 gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpımından oluşan tutar kadar makam tazminatı alacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde, Üniversite Daire Başkanları Makam Tazminatı alamamaktalar. Eşitlik ilkesine aykırılık ifa eden bu durum düzeltilmelidir.

 

9- Üniversitelerde çalışan mali hizmetler uzmanları ile YÖK mali hizmetler uzmanlarının özlük hakları diğer bakanlık uzmanları ile eşitlenmesini talep ediyoruz.

bottom of page