top of page

YÜKSEKÖĞRETİM İDARİ KURULU BİRAN ÖNCE KURULMALIDIR...

 

 


      Üniversite idari personelinin yıllardır çözüm bekleyen sorunları artık görmezden gelinemez…


     YÖK'ün idari personelin sorunlarını görmemek üzerine kurulu olan yapısı artık değişmeli, Yükseköğretim İdari Kurulu bir an önce kurulmalıdır.


     Toplu Sözleşmenin başlayacağı önümüzdeki günlerde Üniversite Çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında mücadelemiz çok daha güçlü şekilde devam edecektir.  Şimdiye kadar yapılan  toplu sözleşme görüşmelerinde olduğu gibi biz yazdık istedik ama olmadıyı duymak istemiyoruz. Sabrımız tükendi artık. Bir kere olsun 120.000 personel grubunun taleplerinin ön sıralarda talep edildiği gerçekten sorunlarımız ve taleplerimiz sahiplenilerek masaya oturulmalıdır.
 
    13 yıldır kamu çalışanları ve Üniversite İdari Personeli aynı senaryo, aynı oyun ile oyalanmaktadır. ÜNİPERSEN olarak Devlet memurlarının mali, özlük, sosyal ve ekonomik hak kayıplarının önlenmesi, iyileştirilmesi, hasır altı edilen her sorunu gündemde tutmak ve çözülmesini sağlamak için bizler her zaman sahada, alanda ve eylemde olacağız. Karınca misali tarafımız, yönümüz, ilkemiz ve vizyonumuz bellidir. 2015 yılından bugüne Üniversite İdari Personelinin İlk ve Tek Temsilcisi savunucusu olduk bundan sonrada öyle olacağız. 

Tekrar YÖK’e taleplerimizi iletiyor. Ve takipçisi olacağımızı belirtiyoruz…


TALEPLERİMİZ;
 
1- Üniversitelerde Görev Yapmakta olan Üniversite İdari Personelinin ( GİH, THS, YHS, SHS) Tayin Nakil Hakları Kanayan yaradır. Bu Hak İnsanlık ve Yaşam Hakkıdır. Çözümü için Rektörlerin İnisiyatifinde olmayan acil Yönetmeliğin hazırlanarak yürürlüğe konulması,
 
2- Üniversitelerde görev yapmalarına rağmen bu kurumlarda verilen hiçbir ödenek ve tazminattan faydalanamayan Üniversite İdari Personelinin Yüksek Öğretim Tazminatından ve Kuruluş Geliştirme Ödeneğinden faydalanmasının sağlanması,
 
3- ÖSYM ve MEB Sınavlarında Salon Başkanı ve Gözetmen olunmasının önündeki engeller kalkmalı.
 
4- Üniversite İdari Personeli için sürgün maddesi olarak kullanılan Geçici Görevlendirme 13-b/4 maddesi tamamen kaldırılması,
 
5- Üniversitelerde görev yapan idari personelin liyakat ve hizmet esasına bağlı şekilde kurum içerisinde görevde yükselmelerinin ve farklı unvanlara geçişinin önünün açılması için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir merkezde belirli periyotlarla en fazla 2 yılda bir yapılmalıdır. Ve “Uzman Yardımcılığı” “Uzmanlık” kadrolarının Bakanlıklarda olduğu gibi Üniversitelere de tahsisi sağlanarak İdari Uzmanlıkların önü açılmalıdır.
 
6- Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Fakülte Sekreteri v.b kadrolara Üniversitelerde görev yapmamış personellerin hülle yoluyla atanması veya Akademik Personelden 2547 SK 13/b-4 maddesiyle yapılan geçici görevlendirmeler ve vekaletler derhal kaldırılmalı ve Üniversitelerde İdari Personeller için tahsis edilmiş olan kadrolara hiçbir şekilde akademisyenlerin atanamayacağının kanunda kesin bir dille ifade edilmeli,
 
7- Üniversiteler de yer alan lojmanlardan Üniversite İdari Personeli için sadece % 10 -15 lojman ayrılmaktadır. Üniversitelerde Devlet Memuru olarak en düşük maaşı alan ve lojmana ihtiyacı olan kısmın Üniversite İdari Personeli olmasına rağmen bu haktan faydalanmak maalesef imkansız durumdadır. Bu oran artırılmalıdır. Lojmanlar Akademik ve İdari Personel Sayısına göre eşit orantılanmasının önündeki engellerin kaldırılması,
 
8- 657 sayılı Kanun'un IV Sayılı Makam Tazminatı Cetveli'nde; birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı dahil), Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri, Üniversite Genel Sekreterleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarının 2000 gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpımından oluşan tutar kadar makam tazminatı alacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde, Üniversite Daire Başkanları Makam Tazminatı alamamaktalar. Eşitlik ilkesine aykırılık ifa eden bu durum düzeltilmelidir.
 
9- Üniversitelerde çalışan mali hizmetler uzmanları ile YÖK mali hizmetler uzmanlarının özlük hakları diğer bakanlık uzmanları ile eşitlenmesini talep ediyoruz.

bottom of page