top of page

TUİK MEMUR MAAŞ ARTIŞINI TIRPANLAMAYA DEVAM EDİYOR

        Memur maaş artışları her ne kadar toplu sözleşmelerde alınan kararlarla belirleniyor olsa da, son 5 yılda toplu sözleşmede alınan zam kararının enflasyon oranının altında kalması nedeniyle, memurlar enflasyon oranı kadar maaş artışı almışlardır. Bu durum da memurun yıldan yıla alım gücünün düşmesine neden olmaktadır.

        Son beş yılda memur maaşlarındaki reel erimenin önüne geçmek için iki defa refah payı adında iyileştirme yapılmış, geçtiğimiz Temmuz ayında da 8077 TL seyyanen zam yapılmak zorunda kalınmıştır. Tüm bu düzenlemeler bile memur maaşlarını eski seviyesine gelmesini sağlamamıştır. Bu durumun en önemli nedeni siyasallaşmış sendikaların memuru temsil ederek haklarını aramak yerine siyasetin kendilerine biçtiği rolü oynamaları ve TÜİK’in de geçtiğimiz 3 yılda piyasa gerçeklerinden uzak açıklamış olduğu enflasyon oranlarıdır. Enflasyonun sürekli artış eğiliminde olduğunu göstermemek adına yapılan bu müdahalelerin piyasada bir karşılığı olmadığı gibi ücretli çalışanların da reel gelirlerinin hızlı bir şekilde erimesine neden olmaktadır.

       Bu nedenle biz Sendika olarak diyoruz; siyasetin tahakkümü altına girmiş sendikalardan memura için hiçbir fayda gelmeyeceği aşikarken, en azından TÜİK kendine tanımlanan görev olan piyasadaki verileri okuma görevini hakkıyla yerine getirsin, her geçen ay memur maaş artışlarını tırpanlamaya çalışmasın. TÜİK’in açıkladığı oran sadece basit bir veriden ibaret değil, milyonların evine girecek ekmek miktarını doğrudan belirleyen veridir. Bu bilinçle veriler açıklanmalı, ücretli çalışanların geleceği karartılmamalıdır. Ve unutulmamalıdır ki Enflasyon oranında zam “SIFIR” zamdır… Kesinlikle Enflasyon+ Ek Zam yapılmalıdır.

bottom of page