top of page

REKTÖRLERİN SINIRSIZ YETKİLERİ KALDIRILSIN

        Bazı Üniversitelerimiz de son günlerde sık sık Yemek ve Lojman vb Üniversite çalışanlarının faydalandığı üniversitelerin sosyal hizmetlerinde ciddi fiyat artış şikayetleri sendikamıza ulaşmaktadır. Evet ülkemizde enflasyonist bir ortam bulunmaktadır ama bu yükü üniversite çalışanlarının sırtına yüklemek doğru değildir.

       Bu kapsamda Sakarya Üniversitesinde yemek fiyatlarına %100 ‘ün üzerinde zam yapılmış ve bu zam ihalede belirtilen tavan ücreti dahi aşmaktadır. Temsilcimiz Erdoğan ERDOĞAN başkanın konuyla ilgili itiraz üzerine yemek fiyatları yayından kaldırılmıştır. Süreç takip edilmektedir.

      Yine Munzur Üniversitesinde Üniversite Lojman Yönetmeliği değiştirilerek her yıl Hükümet tarafından belirlenen Lojman kira artışının çok üzerinde yaklaşık 5 kat zamlar yapılmıştır. Ülke genelinde kira artışları %25 ile sınırlandırılmışken yönetimi verilen kira bedellerini artırma yetkisi yönetimlere sınırsız yetki anlamına gelmemelidir. Gerekli talep ve yazışmalar yapılmıştır.

     Tüm üniversitelerde bu süreçleri temsilcilerimiz aracılığıyla takip etmekteyiz. Ve her daim gündeme getirmekten gereği neyse görüşme, ziyaret, hukuki hepsini deneyeceğimizden kuşkunuz olmasın.

     Üniversitelerde ben Rektörüm, Üniversiteleri istediğim gibi yönetirim devri artık bitmelidir. Sınırsız yetkiler ile istediğim kişiyi liyakatsiz bir şekilde yükseltirim. İstemedim kişiye muvafakat vermem. İstediğim kişiye döner sermaye veririm. İstediğim kişiye lojman veririm. İstediğim kişiyi 13b/4 ile görevlendiririm. Yemek fiyatlarını, Lojman kiralarını istediğim gibi artırırım vb keyfi uygulamalar ile yapılan haksızlıklar bir an önce sonlandırılmalıdır.

    Üniversitelerde Rektörlerin bu sınırsız yetkileriyle çalışanların üzerine baskı kurmaya çalıştıklarına da şahit oluyoruz. Ama Sendika olarak buna izin vermeyeceğimiz bilinmeli her şartta her ortamda haksızlıklara karşı sesimiz en üst seviyede olacaktır.

 

     Zaman Üniversite İdari Personel Sendikası (Üni-Per-Sen ) zamanı... Geleceğiniz ve Haklarınız için üyeliklerinizi sendikamıza taşıyınız.

bottom of page