top of page

10 Yıl Görev yapan Kamu Personeline Yeşil Pasaport Verilmelidir.

       Marmara Şube Başkan Yardımcımız Arda Fikri Erçin'i Genel Merkezimizde misafir ettik.

     Bütçe görüşmeleri sonrasında TBMM'de yapacağımız çalışmalar ile 10 yılını dolduran tüm kamu çalışanlarına yeşil pasaport verilmesi ile ilgili kanun değişiklik teklifi üzerine yapılması gerekenleri kararlaştırdık.

      Mevcut uygulamaya göre, Memurla aynı düzey görevde bulunan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Zabıt Katibi, İnfaz ve Koruma Memuru gibi kadrolarda bulunanlar 3’üncü dereceye kadar yükselebilmekte, ancak kurumlarda yeterli sayıda 3. derece kadro bulunmadığı için bu memurların yeşil pasaport alması 20 yılı bulmakta, hatta bazı kurumlarda hiç alamama durumu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Zabıt Katipleri ile İnfaz ve Koruma Memurlarına 2022 yılında 3. dereceli kadrolara kadar yükselme imkanı getirildiği için bu unvanlardaki memurlar da yeşil pasaport alabilirken memurlar ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan kadrolar yeşil pasaport alamamaktadır. Bu nedenle hem kurumlar arasında uygulama birliğini sağlama hem de, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm memurların yeşil pasaport almasının önünü açıp adaletsizliği ortadan kaldırmak adına kamuda 10 yıl görev yapan tüm kamu personeline yeşil pasaport verilmelidir.

    Sendika olarak toplu sözleşme taleplerimiz arasında yer alan 10 yılını dolduran tüm memurlara yeşil pasaport verilebilmesi için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Bu kapsamda; hazırlamış olduğumuz kanun değişiklik teklifini tüm siyasi partilere sunarak takibini yapacağız, sorun çözülene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.

bottom of page