top of page

KAMUDA TÜM KADROLARIN VE ŞEFLERİN EK ÖDEME İLE ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARI YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

 

      666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda aynı sınıf ve unvanda görev yapan kamu çalışanları arasında oluşmuş ücret farklılıklarının ortadan kaldırılması amaçlanarak, kurumlar arasında aynı unvanlar arasında farklı olan ek ödeme oranları her bir unvan için eşitlenmeye çalışılmıştır.

     Ancak amacı itibariyle çok yerinde bir düzenleme olmasına rağmen kararname dikkatte alınmamış bazı unvanlarda bu mağduriyetler giderilmemiş bazı kadrolar arasında ise makaslar ciddi anlamda açılmıştır.

     Şefler bu açıdan ciddi anlamda mağdur edilmiştir. Memur kadrosunun ek ödeme oranı 90 iken şef'in ek ödeme oranı 95, bir üst kadro olan şube müdürünün ek ödeme oranı 170'dir. Yetki ve sorumlulukta şube müdürü kadar iş yükü verilen şeflerin ek ödeme oranının bu kadar düşük olması, iş barışını ciddi oranda zedelemektedir. Ayrıca şeflerin özel hizmet tazminat oranlarında da farklılıklar bulunmaktadır. Adalet Bakanlığında çalışan şefler ile diğer kurumlarda çalışan şeflerin özel hizmet tazminatları iki katına yakın fark bulunmaktadır. Şefler kendisinden sonra gelen unvanların da üzerinde yer alan bir pozisyonda sorumluluk ve yetki verilmiş personel olmalarına rağmen alt kademe ile neredeyse eşit maaş alırken üst kademe Şube Müdürleri arasındaki denge makası şeflerin aleyhine bir şekilde açılmıştır.

Bu kapsamda; bir çok Unvan için Kurum İçi ve kurumlar arası ücret adaletsizliği yaratan Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatları yeniden düzenlenmelidir.

bottom of page