top of page

HAKLARIMIZ, TALEPLERİMİZ İÇİN YÖK ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMAMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

        Üniversite İdari Personelinin haklarına dikkat çekmek için 23 Şubat 2024 saat:14:30’da YÖK önünde Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde görev yapan Temsilcilerimiz, üniversite idari personeli çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik.

 

      YÖK önünden, üniversite idari personelinin her devlet memurunun doğal hakkı olarak tanınan TAYİN Hakkımızla ile ilgili YÖK’ün artık inisiyatif alması, memurun kanayan yarasına çare üretilmesi gerektiğini artık bıçağın kemiğe dayandığını haykırdık.

 

     YÖK önünden, Üniversitelerde görev yapmalarına rağmen bu kurumlarda verilen hiçbir ödenek ve tazminattan faydalanamayan Üniversite İdari Personelinin Yüksek Öğretim Tazminatından, Geliştirme Ödeneğinden faydalanması gerektiğini haykırdık.

 

     YÖK önünden, GYS ve UDS keyfi yapılmaması 2 yılda bir merkezi olarak YÖK tarafından yapılması gerektiğini haykırdık.

 

      Liyakatsiz Atamalar dursun. Lojman Adaletsizlikleri giderilsin ve Üniversite İdari Personelinin üniversitelerin temel taşı olduğunu haykırdık.

 

       Üniversite çalışanlarının ilk ve tek temsilcisi olan sendikamız ÜNİPERSEN yine ilkleri gerçekleştirerek  yıllardır öğretmen sendikaları tarafından hakları savunulmayan en temel hak olan Tayin Hakkı bile olmayan, kurumunda verilen tazminatlarının hiç birinden yararlanmayan ve her eylemde üniversite çalışanları MEB önüne götürülüp orada Öğretmenin ek ders ücreti artırılsın, 3600 ek gösterge öğretmenlere verilsin dövizleri taşındığı günlerden, artık YÖK önünde üniversite çalışanlarının haklarının, taleplerinin, pankartlarının dövizlerinin taşındığı günlere geldik. Değerli arkadaşlar, biz daha yeni başlıyoruz, İdari Personel burada YÖK nerede” “YÖK Personeline Sahip Çık” sloganlarının atıldığı basın açıklamamızı gerçekleştirerek. Haklarımızı alana kadar mücadelemiz her alanda da devam ettireceğiz.

​​

     DEĞERLİ KAMU ÇALIŞANLARI, DEĞERLİ TEMSİLCİLERİMİZ

   Bugün tüm üniversitelerden, ülkemizin dört bir yanından gelen temsilcilerimizle, üniversite idari personelinin mali kayıplarının yanı sıra, her devlet memurunun doğal hakkı olarak görünen tayin sorunu ile ilgili yükseköğretim kurulunun artık inisiyatif alması, memurun kanayan yarasına çare üretilmesi gerektiğini bildirmek için buradayız.

 

      Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tayin hakkı belli bir sisteme bağlanmışken, üniversitelerde hala bu yönde bir çalışma olmaması kabul edilemez…

    Bilindiği üzere, 6. ve 7. Dönem toplu sözleşmelerde, üniversite idari personelinin tayin sorununa ilişkin çalışma yapılması kararı alınmıştı. Fakat aradan geçen 3 yıl içerisinde bu konu ile ilgili elle tutulur ne bir açıklama yapılmış, ne de bir çalışma başlatılmıştır.

        Biz sendika olarak gerek çalışma bakanlığı yetkilileri ile gerekse de yükseköğretim kurulu yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde edindiğimiz izlenim, herkes birbirini beklemektedir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz!

   Yıllardır ailesinden ayrı yaşamak zorunda bırakılan, gelecek planlaması yapması engellenen üniversite idari personelinin, en önemli iki sorununu içeren taslağımız hem YÖK’de hem de Çalışma Bakanlığında mevcuttur. Daha önce teslim ettiğimiz bu taslak dikkate alınmalı, idari personelin kanayan yarasına çözüm bulunmalıdır.

Sorunumuz çözülsün, Aileler birleşsin.

     İlgili kurumlara teslim ettiğimiz taslak kısaca; üniversite idari personeline yükseköğretim personeli olmanın gereği olan, yükseköğretim tazminatının, kurumların gelişmişlik düzeyine göre verilmesi ve tayin sisteminin puan usulüne göre hayata geçirilmesidir.

 

      Toplu sözleşmede karar altına alınmasına rağmen neden çalışma başlamadığını tekrar buradan soruyoruz, idari personelin sahipsizliğine daha ne kadar sessiz kalınacak, YÖK hala kendisini nereye konumlayacağının kararını veremedi mi? Her gün onlarca idari yazı gönderen YÖK, her ne kadar idari personelin sorunlarını sahiplenmekten kaçınmaya çalışsa da, bu sorun için üzerine düşeni yapmak zorundadır.

     Bir kez daha anladık ki; birlik olmadan, birlikte hareket etmeden idari personelin sahipsizliği son bulmayacaktır. Biz, ÜNİPERSEN olarak 8 yıl önce çıktığımız yolda, yılmadan devam ediyoruz. Bugün buraya ülkemizin 4 bir yanından gelen temsilcilerimiz ve idari personelin çağrımızla burada toplanması ne kadar doğru yolda olduğumuzu göstermektedir.

       Tüm üniversitelerde ÜNİPERSEN’nin tam yetkili olacağına inanıyor, bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada üniversite idari personelinin diğer bazı sorunlarını da belirtelim de görmeyen gözlere, duymayan kulaklara referans olsun.

  1. Yükseköğretim Tazminatı ve Geliştirme Ödeneğinden İdari Personelin de faydalanması,

  2. Yargı kararlarına rağmen, rektörlerin keyfi ve sürgün amacıyla kullandıkları 13b/4 görevlendirmeleri, bir an önce durdurulsun, 

  3. Daire başkanlığı, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliklerinin sınav kadrosuna alınması,

  4. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının merkezi ve düzenli olarak yapılması,

  5. Yardımcı hizmetler sınıfının lav edilerek genel idari hizmetler sınıfına aktarılması,

  6. Lojmanların dağıtımındaki adaletsizlikler giderilmeli %15 tahsis oranı %50'ye çıkarılmalı,

  7. Üniversitelerde Servis, Yemek, Kreş ve Spor Tesislerinden yararlanmadaki sorunlar çözülmeli,

         Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

 

         ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONEL SENDİKASI

bottom of page