top of page

5510 Sayılı Kanun Eksikleri Giderilmelidir

 

         2008 yılında SGK sisteminde reform niteliğinde çalışma diyerek yapılan çalışma ile 5434 sayılı kanuna tabi olarak çalışan memurlardan 1 Ekim 2008 sonrası göreve başlayanların 5510 sayılı kanuna dahil edilmesi kararlaştırılmış, hem yaş hem de emeklilik sisteminde büyük değişikliğe gidilmişti. Yasanın Mecliste tartışıldığı dönem emeklilik yaşı üzerinden kısır bir tartışma yapılmış, ancak memurların emeklilik statüsü ile ilgili ayakları yere basan tartışma yaşanmamıştı. Aradan geçen 15 yıllık zaman içerisinde kamu çalışanlarının 5510 sayılı yasa mağduriyetini ortadan kaldıracak ciddi bir çalışma da maalesef yaşanmadı.  Geçtiğimiz yıl çalışması yapılan EYT ile 5510 sayılı yasaya tabi olarak çalışan memurlardan da emeklilik hakkı elde edip emekli olanlar bu mağduriyeti yaşamaya başladılar. Bu güne kadar doğru düzgün çalışmalar yapılmış olsaydı, sendikalar gerçek görevleri olan çalışanın hak ve menfaatlerini kollayan şekilde çalışmış olsalardı, mağduriyet yaşanmadan soruna çözüm üretilmiş olacaktı. Ancak mevcut siyasi sendikaların hamasetten başka bir şey yapmamaları, siyasete şirin görünme çabaları bu sorunun kangren haline gelerek daha da içinden çıkılmaz hale getirmiştir.

 

      Bir örnek ile bu sorunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu ortaya koymaya çalışalım. Emekli maaşlarının genel itibariyle düşüklüğü kısmını şuan için tartışma dışı bırakıp, konuyu sadece 5434 ile 5510 sayılı yasa çerçevesinde 2023 yılında iki farklı kanun kapsamında emekli olan kişiler üzerinden değerlendirelim. EYT ile 5510 sayılı kanun kapsamında kamudan emekli olan teknikerin şuan emekli maaşı 8453 TL’dir. Aynı unvana sahip 5434 sayılı yasa kapsamında emekli olan kişinin maaşı ise 11986 TL’dir. Kısaca 5510 sayılı kanuna tabi memur ile 5434 sayılı kanuna tabi memurun emekli maaşları arasında %42 fark bulunmaktadır. Şuan birkaç kişiden ibaret olarak görünen mağduriyet yakın gelecekte milyonları bulacaktır. Gelin mağduriyet büyümeden, çalışanların en doğal hakkı olan emeklilik maaşındaki bu adaletsizliğin kökten çözümü olan 5510 sayılı yasaya tabi olan memurları 5434 sayılı yasaya aktarımını sağlayalım.

 

       Siyaseti referans alan sendikalar hamasi söylemlere devam ede dursun, biz ÜNİPERSEN olarak memurun tüm sorunlarına çözüm üretmeye, hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz.

bottom of page