top of page

2024 YILINDA MERKEZİ GYS VE UDS YÖK TARAFINDAN AÇILMALIDIR

       Türkiye geneli yaptığımız GYS deneme sınavımız sonrası bir çok arkadaşımız sendikamıza ulaşarak Üniversitelerinin 5 yıldır, 10 yıldır GYS açmadığını bu sınava açan çoğu üniversitenin ise sadece memurluk ve şeflik için kısıtlı kadrolar açtığını dile getirerek haklı taleplerini sendikamıza ilettiler.

          5 yıldır yönetmeliğe rağmen merkezi GYS ve UDS yapmayan YÖK’e 2024 yılında sınavın yapılması ve taleplerin üniversitelerden toplanması. Kendi sınavlarını yapmayan üniversitelerinde boş kadrolarını YÖK’e bildirmesi için yazılarımızı yazdık. Dilekçe Eylemi, YÖK önünde Basın Açıklaması vb eylem etkinlikleri masamızdadır...

          Sendikamız kurulduğu günden itibaren çözmeye çalıştığı kanayan yaramız olan tayin ve nakil mağduriyetleri, Yükseköğretim Tazminatı ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının hakkaniyetli bir şekilde periyodik olarak her yıl yapılması konuları öncelikli olmuş bu konuları çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz.

GYS ve UDS ile ilgili taleplerimiz;

* “Kurumlar yazılı sınavın merkezi olarak yaptırılması için her yılın şubat ayı sonuna kadar görevde yükselme suretiyle atama yapacakları boş kadrolara ilişkin belgelere de yer verecek şekilde başkanlığa talepte bulunabilir” bulunabilir şeklinde bir madde ile bu insiyatif
üniversitelerin keyfiyetine bırakılmamalıdır.

* Üniversitelere tahsis edilen kadro sayısının ve çeşitliliğinin çok az olması bizlere 657 sayılı kanunun kariyer ve liyakat olanaklarını sunamamaktadır diğer kurumlarda olduğu gibi uzmanlık kadrolarının üniversitelere tahsisi.

* Şef üzerindeki kadrolarla ilgili hiçbir sınav vb yapılmadan hülle yoluyla yapılan atamalara son verilmesi (Şube müdürlüğü, Fakülte Sekreterliği, Enstitü Sekreterliği, Daire Başkanlığı vb) bu kadrolarında sınavlarının hakkaniyetli şekilde yapılmasının sağlanması.

*Sınav sürecinin Hak ve adaletli şekilde yürütülmesi konusunda ne yapılması gerekiyorsa yapılmasının takipçisi olacağımızdan, Mülakat sürecinin bizler için önemi ve hassasiyetini tekrar Üniversite Yönetimlerine iletiyoruz. Üniversite İdari Personel Sendikası olarak Sınav sonrası sözlü sınavın yapılmaması için mücadele vermekteyiz ama sözlü sınav yapılacaksa da yazılı puanını ciddi etkileyecek bir sözlü sınav yaptırmamak için elimizden geleni yapacağız. Bu sınır 5 puandan fazla olmamalıdır.

                Bu taleplerimizin de dikkate alınarak sınavların bir an önce açılması gereklidir.

      Değerli Çalışma Arkadaşlarımız; %2 baraj konusunu da çözeceğiz müsterih olun. Sendikamız Üniversitelerin en güçlü sendikası Eğitim İşkolunda da 6. büyük sendikadır. Hak temelli kurularak Üniversite Çalışanlarının güven kapısı umududur. Yaptıkları mücadelesiyle tüm sendikalara örnek bir sendikadır. Siyasi Öğretmen Sendikaları sayılarla, sendika aidatlarıyla dertlenmişken bizim haklarımızla ilgili sorumluluğumuz sözümüz var.

     Tüm bu sorunların çözümünü siyasi öğretmen sendikaları 20 yıldır yapmadı bundan sonrada yapamaz emin olun. O yüzden çalışma arkadaşlarımızı yalnız, sahipsiz bırakmayacak  başladığımız işi bitirmeden mücadelemizi bitirmeyeceğiz…

#2024YükseköğretimGYSveUDS
#ÜniversiteİdariPersonelSendikası
#ÜniversiteİdariPersonelininİlkveTekTemsilcisi

 

bottom of page