top of page

YÖK VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE BULUNAN BİLBOARDLARDA ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI DİLE GETİRDİK..

          10 Gün süre ile YÖK ve Çalışma Bakanlığı önünde bulunan billboardlarda olacağız… Toplu Sözleşme görüşmelerinin sürdüğü bugünlerde Kamuoyu oluşturmak ve Üniversite Çalışanlarının sorunlarını görünür kılmak için var gücümüzle çalışmaktayız.

        Bakanımızın, YÖK Başkanımızın Çalışma Odasından görebilecekleri konumda olan bu billboardlar aracılığıyla sorunlarımızın aciliyetini ve gerekliliğini, sorunları çözmek adına gösterdiğimiz azim ve gayreti görerek makul taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz.

         Değerli arkadaşlar biz bu yola çıkarken üniversite çalışanlarının sesi umudu olmaya her şartta haklarımızı savunmaya söz verdik. Bunu başarmak içinde zor şartlarda da olsa elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Devamda edeceğiz. ÜNİPERSEN olduğu sürece Üniversite Çalışanları yalnız kalmayacak…

          Sözümüzün Arkasındayız…Taleplerimizin Takipçisiyiz…

          TALEPLERİMİZ

1.Üniversitelerde Görev Yapmakta olan Üniversite İdari Personelinin ( GİH, THS, YHS, SHS 4/B Sözleşmeli) Tayin Nakil Hakları Kanayan yaradır. Bu Hak İnsanlık ve Yaşam Hakkıdır. 6. Dönem Toplu Sözleşmede karar altına alınıp çözüme kavuşturulmayan bu sorunun Çözümü için Rektörlerin İnisiyatifinde olmayan acil Yönetmeliğin hazırlanarak yürürlüğe konulması,

2. Üniversitelerde görev yapmalarına rağmen bu kurumlarda verilen hiçbir ödenek ve tazminattan faydalanamayan Üniversite İdari Personelinin Yüksek Öğretim Tazminatından faydalanmasının sağlanması,

3. Gelişmekte olan yükseköğretim kurumlarında akademik personele ödenen kuruluş geliştirme ödeneğinin idari personele de ödenmesi için gerekli çalışmanın yapılması.

4. Üniversite İdari Personeli için sürgün maddesi olarak kullanılan Geçici Görevlendirme 13-b/4 maddesi tamamen kaldırılması,

5. YHS Çalışan personellerin 1 defaya mahsus  GİH veya THS’na sınavsız olarak atanması,

6. Üniversitelerde görev yapan idari personelin liyakat ve hizmet esasına bağlı şekilde kurum içerisinde görevde yükselmelerinin ve farklı unvanlara geçişinin önünün açılması için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir merkezde belirli periyotlarla en fazla 2 yılda bir  yapılmalıdır. Ve “Uzman Yardımcılığı” “Uzmanlık” kadrolarının Bakanlıklarda olduğu gibi  Üniversitelere de tahsisi sağlanarak İdari Uzmanlıkların önü açılmalıdır.

7. 4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu, Hem masa, hem de yasada daha adil bir toplu pazarlık düzeneğine kavuşmalı tüm sendikaların bu masa da söz hakkı olmasının önündeki engellerin kaldırılması,

8. Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanı, Şube Müdürü v.b kadrolara Üniversitelerde görev yapmamış personelin atanmasının  önüne geçmek ve liyakatli kişilerin bu görevlere gelebilmesi için ilgili kadroların sınav kadrosuna alınması,

9. Özel Hizmet Tazminat oranlarının yeniden düzenlenerek; Şef ve Teknik Personel ve diğer unvanların Özel Hizmet Tazminatlarının yükseltilmesi.

10. 3600 Ek Göstergenin Sendikamız teklifi olarak tüm kamu çalışanlarına unvan gözetilmeksizin; 1. Dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek göstergenin verilmesi,

11. Üniversiteler de yer alan lojmanlardan Üniversite İdari Personeli için sadece % 10 -15 lojman ayrılmaktadır. Üniversitelerde Devlet Memuru olarak en düşük maaşı alan ve lojmana ihtiyacı olan kısmın Üniversite İdari Personeli olmasına rağmen bu haktan faydalanmak maalesef imkansız durumdadır. Lojmanlar Akademik ve İdari Personel Sayısına göre eşit orantılanmasının önündeki engellerin kaldırılması,

bottom of page