top of page

“TÜRKİYE’DE SENDİKACLIK MEMURSENDEN VE ORTAKLARINDAN BÜYÜKTÜR”

6. TOPLU SÖZLEŞME AĞALAR KOLTUKLARINDA KALACAKLAR DİYE MEMURLAR İÇİNDE SENDİKALAR İÇİNDE KARA BİR GÜN OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİR.

Şu bir haftada ülkemizde yaşananları hayretler içerisinde izliyoruz. Ülkemizde Sivil toplum kuruluşlarına yapılan bu davranış gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir. Bu devletin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı toplu sözleşmede uzlaşmaya varılan zam oranlarını açıkladığı basın toplantısında, üye sayısı toplam memur sayısına oranlama sonrasında yüzde birin altında kalan sendikaları ne için kuruldukları belli olmayan merdiven altı sendikalar olarak nitelendirmiştir. 192 Sendikayı zan altında bırakan verdikleri mücadeleyi küçümseyen demokrasiyi bitiren bu söylem bu dil çalışanların hak ve menfaatlerini gözetecek olan bakana yakışmamıştır. Yetkili sendikanın yıllardır getirmeye çalıştığı ve maalesef bu sözleşmede başardığı “Ali Cengiz Oyununu” memurun hak ve taleplerini hiçe sayarak kabul ettirmiştir.

Masada ortak mutabakatla oturan MEMURSEN VE KAMUSEN, Hak ve hukukun savunulması Memurların taleplerini almak ve kayıplarını telafi etmek yerine, kendi sendikal menfaat ve saltanatları için rekabeti ortadan kaldırarak toplu sözleşme masasındaki başarısızlıklarını örtmeye çalışmaktadırlar. Sendika tekeli teşvik edilirken sendika seçme özgürlüğü toplu sözleşme ile memurun elinden alınmıştır.

Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeple ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir, hiçbir aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz, toplu sözleşme kurumsal hiyerarşiyi bozacak ve aynı veya benzer ünvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamaz diye kanunda açıkça belirtilmektedir. Devlet organları ve idari makamları bütün işlemlerinde, kamu önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır ibaresi bulunmaktadır imzalanan karar hukuki olarak uygun olmayan bu kararın iptali için dava dahil tüm yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz.

Son 3 yılda üye kaybı yaşayan bu sendikalar 6. Dönem Toplu Sözleşme Kararı ile koruma altına alınmıştır. Çünkü; Sendikamızın ve bir çok sendikanın vakurlu onurlu duruşundan, gerçekten kamu çalışanlarının yanında olmalarından rahatsız oldular.

Beceriksizliklerini başarısızlıklarını yüzlerine vurduk. Seyyanen Zam nerede, bayram ikramiyesi nerede 3600 ek gösterge nerede dedik. Kamu çalışanlarının umutlarını, geleceğini, hayallerini çaldığınızı herkese gösterdik.

Söyleyecek o kadar çok sözümüz var ki, örgütlenme tarihine Sendikal mücadeleye kara bir leke olarak geçen bugünü MEMURSEN VE YENİ ORTAK fırsata çevirmiş yeni kurulan sendikaların üyelerine ziyarette bulunmaya bile başlamışlardır. Yaptıkları kazanımlarıyla üye kayıt edemeyen bu sendikalar şimdi yeni yol bulduklarını zannetmektedirler. Sus pus olmuşlar sendikalar ne zaman kapanacak diye planlar kurup şu sendikanın üyeleri benim bu sendikanın üyeleri senin paylaşımına girmişler. Ama bunu başaramayacaksınız…

Üyelerimizin bizlere inan güvenen çalışma arkadaşlarımız müsterih olsun. Önümüzde 3 aylık bir süreç var bu süreçte biz bunu çözeceğiz. Bugüne kadar mücadeleden korkmadık bugünde mücadelemizi verip bu haksızlığa, hukuksuzluğa son vereceğiz.

Eğitim-Bir-Sen de, Türk Eğitim-Sen de üniversite idari personeli hep üvey evlat oldu. Kendi kadrolarımızdaki çalışma arkadaşlarımızın mücadelesiyle oluşan Üni-Per-Sen Üniversite İdari Personelinin İlk ve Tek Temsilcisi Yıkılmaz kalesidir, yıkılmayacaktır.

#SENDİKACILIKTARİHİNDEKARALEKE

#ÜniversiteİdariPersonelSendikası

#ÜniversiteİdariPersonelininİlkveTekTemsilcisi

bottom of page